Lyt til artiklen:

Kontrol med landbrugets kvælstofudledning skal undersøges

00:00
Hastighed: ???x
01:11

Har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris tilsyn med og Miljøministeriets overvågning af udledning af kvælstof været tilfredsstillende?

Det spørgsmål har Statsrevisorerne anmodet Rigsrevisionen om at svare på, det fremgår af Rigsrevisionens hjemmeside.

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Det årlige iltsvind har de senere år bredt sig til større områder af de danske farvande. Det skyldes blandt andet, at der er for meget kvælstof i vandet. Danmark har forpligtet sig til at nedbringe kvælstofudledning for at overholde EU's krav til vandmiljøet i 2027 (vandrammedirektivet). Ifølge Miljøministeriet lever blot 5 ud af 109 kystnære havområder i dag op til EU's vandmiljøkrav", skriver Statsrevisorerne som begrundelse for anmodningen.

For at besvare spørgsmålet har Statsrevisorerne også opstillet to underspørgsmål:

  • Har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ført et tilstrækkeligt tilsyn med landbrugets udledning af kvælstof fra gødning?
  • Har Miljøministeriet i tilstrækkelig grad overvåget den del af vandmiljøet, der er eller kan blive berørt af kvælstof- og fosforforurening fra landbruget?

Rigsrevisionen skal også vise, hvordan landbrugets udledning af kvælstof fra gødning er fordelt i Danmark.