Lyt til artiklen:

Solceller leverer strøm og varme til landmænd og naboer

00:00
Hastighed: ???x
05:24

Den danske producent Racell laver væskekølede solcellepanele, PVT-E, og har med ny teknologi skabt muligheden for at høste tre til fire gange mere energi end standard solcellepaneler.

I områder på landet, hvor det er for kostbart at levere traditionel fjernvarme, vil en landbrugsejendom med panelerne kunne forvandle sine tagarealer til varmeværker, så de kan levere varme til den nærmeste by. Målet er, at mange landbrugsbygninger i Danmark inden længe vil kunne løse problemet med den manglende fjernvarme i landdistrikterne, det skriver Racell i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

PVT-E tagpanelerne leverer både solcellestrøm og varme når solen skinner. Men når solen går ned leverer de stadig energi til varme om natten på samme måde som jordvarmeslanger også kan levere varme i mørke. Bygningens tag sikrer dermed selvforsyning med vedvarende energi dag og nat, sommer og vinter.

Lokale varmeværker

Energistyrelsens Udviklings og Demonstrations Program, EUDP, har med stor succes hjulpet denne PVT-E teknologi godt på vej. Med iTB projektet i 2023 støttet af EUDP, at udvikle panelerne som bygningselementer, så de kan udgøre et selvbærende tag eller facade. Ligeledes er panelernes vægt blevet reduceret, så de også kan bruges til at styrke svage konstruktioner af staldtage.

Udover panelerne i sig selv, har Racell sammen med Rubenlund Agro på Langeland udviklet konceptet "Remote Renewable Energy Hub", RREH. Konceptet giver borgere i landdistrikterne muligheden for at blive koblet på et RREH energiknudepunkt, som fra tagarealet kan levere tilstrækkelig nærvarme til lokalsamfundet.

Denne nyskabelse vil, ifølge Racell, kunne brede sig til flere landbrugsejendomme, der til sammen til sidst vil kunne danne et større fælles varmeforsyningsnetværk.

I RREH projektet, deltager organisationen Dansk Fjernvarme, idet fjernvarmeselskaberne med fordel kan overtage driften, så snart teknologien og konceptet er færdigudviklet og afprøvet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fortsat udvikling

Med en helt ny PVT-E teknologi skal Racell og Rubenlund på en staldbygning afprøve brugen af flydende CO2 som kølemiddel i panelerne i stedet for vand med glycol. Hvis dette lykkes, vil CO2 panelerne kunne levere hele fem gange mere energi end standard solcellepaneler. Desuden kan man med fordel benytte en kosteffektiv og forenklet CO2 varmepumpe fremfor en standard varmepumpe.

- Det allerførste Energy Hub skal gøre både landbrugsvirksomheden og en nærliggende ferieby selvforsynende med både varme og strøm. Efterfølgende har vi i støbeskeen at bruge endnu mere tagareal fra staldbygningen og derved forøge varmeforsyningen til yderligere 50 nærliggende parcelhuse. Heldigvis er det sådan, at de mindre byer på landet, som ikke kan få fjernvarme, typisk har et landbrug med tagflader i nærheden. Med PVT-E panelerne på landmandens landbrugsbygninger, bliver tagene guld værd ved pludselig at være et Energy Hub, der kan levere fuld varmeforsyning sommer og vinter til en eller flere mindre byer i nærheden, forklarer Yakov Safir, CEO for Racell.

Eksporteventyr

Såfremt det også lykkes at bruge den flydende CO2 som kølemiddel på Langeland, vil der også dukke nye muligheder for dansk eksport. Det skyldes, at det CO2 drevne PVT-E system også vil være særlig velegnet til at køle bygninger, hvilket har vakt en stor interesse fra Mærsk. Man kan nemlig benytte denne grønne energi fra PVT-E anlæg til både køling og opvarmning af lagerbygninger i deres terminaler rundt om i verden, uddyber Yakov Safir, CEO for Racell.

Konkret installeres der i projektet hybridsolceller (PVT-E paneler) på taget af bygningerne ved Rubenlund og ved Feriepark Langeland. I projektet testes ligeledes hvordan to energi-knudepunkter bedst kan udveksle energi med hinanden. De vil producere tilstrækkelig vedvarende elektricitet og termisk energi (varme/køling) til at dække hele energibehovet for både landbruget og ferieparken dag og nat, året rundt og potentielt producere nærvarme til de nærmeste huse og småbyer.

- som moderne landmand har jeg en strategisk målsætning om at levere på den grønne omstilling i 2030 og 2050. Hybridsolcellerne installeret på mine bygninger gør, at jeg internt i virksomheden bliver selvforsynende både i forhold til varme og el, og eksternt er min virksomhed også med til at skabe værdi i den grønne omstilling med etablering af nærvarme lokalt, siger Ulrik Bremholm, CEO for Rubenlund Agro.

Artiklen fortsætter efter annoncen

PVT-E hybridsolcellerne er ifølge producenten så effektive, at de to energiknudepunkter tilsammen kun skal gøre brug af et lille tagareal på 1500 kvadratmeter for at være selvforsynende.

Rubenlund og Feriepark Langeland har tilsammen et tagareal på omtrent 11000 kvadratmeter, så potentialet for produktion og levering af nærvarme lokalt er betydeligt. Samlet forventes den innovative og grønne CO2-baserede teknologi at blive betydeligt mere effektiv og billigere end andre typer kraftvarmeanlæg.

Solceller på staldtaget giver god mening

Se også:

Solceller på staldtaget giver god mening