Lyt til artiklen:

Debat: Undladelsessynder i vandmiljøet

00:00
Hastighed: ???x
02:31

En rapport fra rigsrevisorerne, der udkom i efteråret, påpegede, at Miljøministeriets tilsyn med udledning af spildevand er utilstrækkelig. Det betyder, at der i flertallet af eksemplerne mangler tilladelser til udledning og overløb, og at der er ulovlige udledninger, i et sådant omfang, at det kan belaste vandmiljø, jord og grundvand.

I sommers var uhørt mange strande lukkede på grund af forurening. Mange steder har badegæsterne, for at sige det direkte, svømmet i colibakterier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alligevel mener Miljøstyrelsen, professor Stiig Markager og minister Magnus Heunicke ikke sådanne forhold betyder noget for det vandmiljø, der ligger øde for eksempel i Øresund. De peger entydigt på landbrugets kvælstof som synder. Den tidligere miljøminister understregede ellers, at det ikke var problemet i Øresund.

Kan vi have tillid til data, som miljøstyrelsen tilvejebringer til beslutningstagerne, når disse data samtidig kritiseres voldsomt i ovennævnte rigsrevisorrapport? Hvorfor har en Rigsrevisionsrapport ikke indflydelse på de efterfølgende vandplaner?

Samtidig har mange kemiske stoffer, som udledes igennem spildevandet, en for vandmiljøet fatal effekt. De er i Miljøstyrelsens undersøgelser kun nævnt med sætninger som går efter devisen: "datagrundlaget er mangelfuldt og derfor medtages det ikke". Det samme kan man sige om udledningen af fosfor, der kommer fra spildevand og nu ligger som bundslam i fjordene.

Når man undlader at se på alle andre presfaktorer, så fremstår landbrugets kvælstof som ene tilbage som den problematiske synder, der dræber fisk, vandlevende organismer og giver slamlag i fjordene.

Vi har som samfund en forpligtigelse overfor de kommende generationer, for at sikre at miljøstyrelsen, sammen med kommunerne, får taget de mange prøver, som er nødvendige, for at lave en vandplan baseret på virkeligheden. Det er ikke godt nok, når offentlige instanser blot skriver "ukendt tilstand"

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danmark skal som EU foreskriver i Vandrammedirektivet måle systematisk for miljøfremmede stoffer. Det gør man ikke. Det betyder, at man tilsidesætter forhold, der påvirker sundhed, natur og miljø, for mennesker og dyr og det er uholdbart.