Lyt til artiklen:

Giv sprøjten et bedre ry

00:00
Hastighed: ???x
03:28

En marksprøjte kan bruges til andet end blot udbringning af pesticider: udbringning af næringsstoffer.

Hos Flex Fertilizer System har de specialiseret sig i flydende gødning, og producerer både almindelig jord-udbragt gødning og bladgødning. Førstnævnte har været almindelig anvendt i årtier, og her giver marksprøjten store fordele med hensyn til præcision.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I forhold til en granulatspreder er brugen af marksprøjten til gødningsudbring langt mere præcis og giver en langt mere jævn udbringning, fortæller landbrugsfaglig konsulent Jan Fischer Jensen.

- Dernæst har de nye GPS-styrede sprøjter med sektionslukning enorme fordele hvor sprøjten kan regulere mængden af gødning op eller ned, og alt efter om man kører en Robin Hood eller Omvendt-Robin Hood strategi, giver det gode muligheder for at optimere næringsstof-udnyttelsen, fortæller han.

Robin Hood strategi

I en Robin Hood strategi, tager man fra de rige og giver til de fattige - med andre ord, man flytter næring fra de steder hvor afgrøden står godt til de steder hvor den står mindre godt.

Filosofien er, at jorden disse steder har haft mere "strøm" og på den måde har givet afgrøden mere af det den skal bruge - så ved at flytte næring til de tyndere områder, får man et mere jævnt høstudbytte og undgår overgødskning i de næringsrige områder af marken. På den måde får man samlet set, et bedre udbytte.

I en Omvendt-Robin Hood er filosofien en anden. Her er tanken at den større biomasse i visse områder f.eks. skyldes bedre skuddannelse, som det på udbringningstidspunktet er for sent at gøre noget ved.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Så gælder det altså om at tilføre de områder med stor biomasse og mange skud ekstra næring for at få et optimalt udbytte her, imens tyndere områder, udbyttepotentialemæssigt set tilskrives mindre potentiale. Så giver det mening at flytte næring fra de tynde til de mere tætte områder i marken - så hvert aks får tilført mere ensartet gødningsmængde.

Omvendt Robin-Hood strategi er ofte en sen-gødskning-strategi, og nogle gange koblet til pesticid-udbringning. Så her er det bladgødninger der er i spil i de fleste tilfælde.

Bladgødninger har den fordel, at de virker ekstremt hurtigt og optages uden først at have været nede i jorden og vende - det giver store fordele mht risiko for udvaskning og klimagasdannelse i marken, fortæller produktudvikler Allan Holm Nielsen fra Flex Fertilizer System.

- Hos vores Flex-on-Farm producent, Førslev Gods, bruger de Omvendt-Robin Hood strategien når de behandler med svampemidler - for med sådanne pesticider giver det bedst mening at tilføre mest sprøjtevæske der, hvor biomassen er størst, og mindre der hvor den er mindst. Og det har givet pote i 2022 - hvor det gav mere jævne og ensartede kvaliteter i marken, forklarer Jan Fischer Jensen.

Alt i alt, er målet at optimere udnyttelsen af næringsstofferne og sørge for at planten får netop den næring den skal have, når den har brug for det - vel at mærke indenfor de rammer som N og P kvoterne tillader. Og derfor er optimering super vigtigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det svarer egentlig til at få mere ud af kvoterne - ved at reducere spild og optimere udnyttelse.

- Man gør altså både miljøet og sin egen pengepung en tjeneste, forklarer Allan Holm Nielsen.

- Det er ren win-win. Hvem kan ikke lide det. Og kunne vi i samme ombæring give sprøjten et bedre, ry, så var det jo kærkomment. For den er et fantastisk stykke værktøj og fortjener ikke at være så udskældt, slutter Allan Holm Nielsen med.