Lyt til artiklen:

Landbruget giver plus på Spar Nords nedskrivningskonto

00:00
Hastighed: ???x
02:20

Abonnementsartikel

Udviklingen i landbruget påvirker Spar Nords halvårsregnskab positivt med plus på nedskrivningskontoen.

Spar Nord opnåede i første halvår et resultat før skat på 608 millioner kroner mod 856 millioner kroner første halvår 2021, hvilket banken anser for tilfredsstillende, selvom der er tale om en tilbagegang på 29 procent.

Halvåret bød desuden på et lille plus på nedskrivningskontoen. Det blev til en indtægt på to millioner kroner, hvilket dog ikke kan måle sig med tilsvarende periode i 2021, da banken kunne indtægtsføre 101 millioner kroner og hele 234 millioner kroner i første halvår 2020.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er værd at bemærke, at landbruget i første halvår 2022 tegner sig for et plus på nedskrivningskontoen på 28 millioner kroner, mens øvrige erhvervskunder tegner sig for et minus på 39 millioner kroner.

Stærke kunder

Banken forklarer, at driftspåvirkningen af nedskrivningerne dækker over to modsatrettede forhold. I den ene retning trækker, at kunderne ifølge banken havde en uændret stærk kreditbonitet, som betyder, at banken har reduceret nedskrivninger og ledelsesmæssige skøn i det såkaldte stadie 3 med 175 millioner kroner sammenlignet med udgangen af 2021.

Men i den anden retning trækker, at nedskrivninger og ledelsesmæssige skøn i stadie 1 og 2 blev forøget med 182 millioner kroner sammenlignet med udgangen af 2021. Denne forhøjelse skyldes blandt andet usikkerheden i forbindelse med krigen i Ukraine, stigende renter og inflation samt bekymring for den fremtidige økonomiske vækst.

I alt udgør denne post nu 222 millioner kroner, mens Spar Nord har reduceret det skønnede nedskrivningsbehov, som relaterer til Covid-19, fra 295 millioner kroner til 85 millioner kroner.

Landbrugsjord

Også udviklingen i prisen på landbrugsjord har fået banken til at reducere ledelsens skønnede tab på landbrug 41 millioner kroner sammenlignet med udgangen af andet kvartal 2021. Tilbage er dog fortsat ledelsesmæssigt skønnede nedskrivninger på landbrugsjord på 98 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ultimo 1. halvår 2022 udgjorde Spar Nords samlede ledelsesmæssige skøn over nedskrivninger 526 millioner kroner.