Abonnementsartikel

Spar Nord konstaterer i sit årsregnskab, at der er landbrugsbedrifter, som er så udfordret på enten lav effektivitet eller høj gæld, at der fortsat er behov for afvikling af en del bedrifter.

Med et resultat før skat på 1.028 millioner kroner fastholder Spar Nord i 2016 et regnskabsresultat på rekordniveauet fra 2015.

Eksponeringen mod landbrugskunder er 6,3 procent efter nedskrivninger.

Nedskrivningerne blev i 2016 på 242 millioner kroner, og heraf tegner landbruget sig for halvdelen - 121 millioner kroner. Det svarer til en nedskrivningsprocen på landbrugskunder på 3,6.

Ved udgangen af 2016 var den samlede nedskrivningsprocent på koncernens landbrugseksponeringer på 22. På udlån til mælkeproducenter var der nedskrevet 38 procent og på udlån til svineproducenter var der nedskrevet 31 procent.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Banken fremhæver dog, at forbedrede afregningspriser betyder, at den venter faldende nedskrivninger.

Nulpunktspriser

Spar Nord skriver i sin årsrapport, at den har som princip, at når landbrugskunder ikke kan skabe positiv konsolidering ved de af banken fastsatte nulpunktspriser på 9,50 kr./kg uden efterbetaling for svinekød og 2,20 kr./kg uden efterbetaling for mælk, defineres dette som OIV - Objektiv Indikation for Værdiforringelse.

Beregningen af nulpunktspriser tager - uanset hvilken finansiering der konkret er valgt - udgangspunkt i finansiering til fire procent fast rente på hele den rentebærende gæld.

- Kan der på disse betingelser ikke opstilles realistiske resultater, bliver der foretaget nedskrivningsberegning, skriver banken i årsrapporten.

Nogle skal afvikles

Spar Nord har en forventning om, at afregningspriserne i 2017 for mælk bliver lidt bedre end gennemsnittet for 2016. Spar Nord forventer afregningspriserne for svinekød i 2017 vil blive på niveau med 2016.

- På trods af den pæne stigning i afregningspriserne, er der landbrugsbedrifter, som er så udfordret på enten lav effektivitet eller høj gæld, at der fortsat er behov for afvikling af en del bedrifter, skriver banken.

Spar Nords opgørelse af sikkerhedsværdier på landbrugsejendomme er i overensstemmelse med Finanstilsynets seneste retningslinier, det vil sige at jordværdierne i Spar Nords primære markedsområde ligger i intervallet 125.000-160.000 kr. pr. hektar. Driftsbygninger vurderes i forhold til alder, stand med videre.