Lyt til artiklen:

L&F: Kæmpe behov for udbygning af grøn gas

00:00
Hastighed: ???x
02:14

Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer kalder det et vigtigt skridt på vejen til at sikre en øget forsyningssikkerhed, at Folketinget har fremrykket et udbud i puljen til biogas

Den 24. juni indgik et bredt politisk flertal en aftale om en ny grøn skattereform og etableringen af en ny grøn fond, der skal bidrage til at fremme investeringerne i ny grøn teknologi.

Med delaftalen om grøn varme og udfasning af naturgas og delaftalen om vedvarende energi, der blev indgået i lørdags d. 25. juni, blev der taget yderligere skridt for at sikre uafhængigheden af naturgas.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det vækker glæde hos Landbrug & Fødevarer.

Der er bl.a. fremrykket et udbud i puljen til biogas og andre grønne gasser.

Niels Peter Nørring, klimadirektør i Landbrug & Fødevarer, kalder det for et vigtigt skridt.

- Det er et vigtigt skridt på vejen til at sikre en øget forsyningssikkerhed og samtidig rykke på den grønne omstilling. Det er ligeledes godt, at der sideløbende er blevet nedsat et udvalg til at kigge på modeller, hvor biogas afgiftsfritages for CO2-afgift ved køb af oprindelsesgarantier, siger Niels Peter Nørring.

Landbrug & Fødevarer har igennem forløbet argumentet hårdt for at få fremrykket puljerne til biogas og andre grønne gasser samt sikre en afgiftsrefusion for CO2-afgift ved biogas leveret gennem gasnettet og øget anvendelse af halm til biogasproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi havde gerne set, at der var blevet taget et større skridt mod at sikre et 100 procent grønt gassystem tidligere i lyset af den meget presserende gasforsyningskrise, der udfordrer særligt fødevareklyngens gasforbrugende virksomheder. Der skal lyde en kæmpe opfordring til partierne bag aftalen til at følge forsyningssituationen meget tæt og sikre fremrykning af yderligere puljer til fremme af produktionen af grøn gas, så forbrugerne af gas, herunder fødevareklyngen, ikke kommer til at stå uden gas, siger Niels Peter Nørring.

For udbygningen med mere grøn strøm er der ligeledes en masse gode elementer.

- Blandt andet solcellestrategien, der skal adressere de eksisterende barrierer for bl.a. vedvarende energi på lavbundsjorde, men også her ser vi nogle klare opmærksomhedspunkter. Det gælder ikke mindst de principper, der skal gøre sig gældende for selve projektudviklingen i de kommende energiparker, hvor det er vigtigt at få understreget, at nye projekter skal bæres igennem under frivillighed, siger Niels Peter Nørring.