Abonnementsartikel

Hans Henrik Winther Nielsen har haft grædende ansatte efter Fødevarestyrelsen midt under høst kom på uanmeldt besøg med seks dyrlæger, én jurist og ikke mindre en seks betjente. Landmanden føler sig udsat for hetz.

Torsdag den 13. august var en af årets bedste høstdage. Det var det også for slagtesvineproducent Hans Henrik Winther Nielsen fra Storvorde syd for Aalborg, men da fem politibiler og syv øvrige biler kørte ind på ejendommen, var han godt klar over, at denne dag ikke ville blive husket for udbyttet i marken.

- Man møder op med seks politifolk i fem patruljebiler, og så seks dyrlæger og en jurist - og så vil man ind på alle mine tre ejendomme på én gang, fortæller Hans Henrik Winter Nielsen til Maskinbladet små tre uger efter episoden fandt sted.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med baggrund i corona-nedlukningen af slagteriet i Ringsted havde Hans Henrik Winther Nielsen en stor overbelægning i sine staldanlæg, så tidspunktet kunne ikke have været værre.

- Vi skulle have hentet grise dagen før, men det var blevet annulleret på grund af, at slagtningerne i Ringsted var lukket ned, og så skulle der køres grise fra Sjælland til Jylland, fordi de ikke kunne blive ved med at have dem på Sjælland, fortæller svineproducenten.

Overfyldte stalde

Hans Henrik Winther Nielsen driver tre ejendomme med en årlig produktion af 12.500 slagtesvin, og hele bedriften bliver passet af ham selv, to folk i staldene og én mand i marken, og med perfekt høstvejr var alle mand i eller på vej i marken, da politiet ankom.

- Jeg er jo på vej ud for at høste, og jeg har ikke én mand i stalden. Jeg får så forklaret hende (Fødevarestyrelsens kontrollant. red), på den ejendom, hvor jeg står, at jeg er altså nødt til at komme ud og høste, for ellers får grisene ingen foder senere på dagen, da traktoren, der benyttes i marken til at køre korn fra, skal bruges til at lave foder med, fortæller Hans Henrik Winther Nielsen.

- Det accepterer man, og så siger jeg til hende, at I skal være vidende om, at min stalde, de er overfyldt, fordi vi ikke er kommet af med de grise, der har været udskudt, og vi har ikke fået dem hentet. Ellers havde vi haft flyttet 300 grise til en anden ejendom, hvis de var hentet til tiden, og vi ville have haft en del færre grise på den ejendom, hvor der er overbelægning, lyder det fra slagtesvineproducenten, som fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det siger hun, at det vil hun selvfølgelig tage med i betragtning, når de går igennem staldene, lyder det fra Hans Henrik Winther Nielsen, som derfor bliver noget overrasket, da der i kontrolrapporten står anført, at overbelægningen er et af de emner, Fødevarekontrollen vil ud og lave genkontrol på.

Uændret kontrol

Maskinbladet har spurgt Fødevarestyrelsen ind til, om man fra myndighedens side har de specielle forhold corona-krisen har medført med i sine procedurer i forbindelse med kontrolbesøg hos danske landmænd.

Og ifølge Flemming Kure Marker, Veterinærchef i Fødevarestyrelsen, bliver der i Fødevarestyrelsens kontroller ikke taget hensyn til, at mange landmænd står i en meget speciel situation på grund af eksempelvis Sundhedsstyrelsens nedlukning af slagteriet i Ringsted efter fund af covid19 blandt de ansatte.

- Nej, det er der sådan set ikke. Det er stadigvæk besætningsejerens ansvar at leve op til de regler, der er, fortæller Flemming Kure Marker til Maskinbladet, og fortæller videre, at uanmeldte kontrolbesøg i nogle tilfælde kan udsættes, hvis der er helt specielle forhold, der gør sig gældnede.

- Det er jo uanmeldte besøg, men det er stadigvæk en konkret vurdering hver gang, om vi gennemfører eller siger, okay, så venter vi til en anden dag. Og det er jo i en dialog med landmanden, og det sker da, at vi finder en anden dag, hvis det passer meget skidt i forbindelse med høst, sygdom eller lignende. Så kommer vi uanmeldt en anden dag, siger Flemming Kure Marker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flemming Kure Marker vil ikke kommentere på, hvorfor seks politifolk mødte op til kontrol midt i høst hos Hans Henrik Winther Nielsen, da han ikke er bekendt med den konkrete sag.

Tvangsindgreb

Oplevelsen med det store fremmøde - specielt den massive tilstedeværelse af politiet - har medført stor usikkerhed blandt personalet på gården, og Hans Henrik Winther Andersen mener langtfra, at myndighederne har levet op til deres pligter. Ifølge retssikkerhedsloven er der nemlig regler for, hvordan myndighederne skal agere i forbindelse med uanmeldte kontroller. Blandt andet anføres følgende:

§ 7. Tvangsindgrebet skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader, herunder så vidt muligt uden at forårsage ødelæggelse eller beskadigelse, og uden at indgrebet på grund af tidspunktet for foretagelsen eller den måde, hvorunder det foretages, giver anledning til unødig opsigt.

Med et massivt opbud på det værst tænkelige tidspunkt, og med patruljevogne parkeret langs veje ind til ejendommene mener slagtesvineproducenten ikke, at myndighederne har levet op til deres ansvar.

- Jeg mener ikke, man følger denne lov, når man møder op i 13 biler, hvoraf fem er politibiler, siger Hans Henrik Winther Nielsen og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når folk skriver til mig, om der er sket mord eller arbejdsulykker, så er det fordi, det har vakt enorm opmærksomhed, siger Hans Henrik Winther Nielsen og fortæller, at ifølge hans egne optællinger deltog seks politifolk i fuld uniform, seks dyrlæger og én jurist i kontrollen, hvoraf mange blev på gårdene i 7-8 timer.

- Det en meget mærkværdig måde at ankomme på. Der ville under alle omstændighederne kun være én person til at bistå ved besøget, siger landmanden, som er rystet over kontrollen den 13. august.

- Vi opfatter det som en hetz, og jeg har haft ansatte, der har stået og grædt efter de her besøg, fordi de synes, at de sviner deres arbejde til. Jeg har altid været godt tilfreds med mine ansatte, ellers så er de her ikke, lyder det fra Hans Henrik Winther Nielsen, som efter besøget nu kan se frem til genbesøg på alle tre gårde med store økonomiske konsekvenser til følge.

rich-media-6

I forbindelse med denne artikel har Maskinbladet været i kontakt med Nordjyllands Politi for at høre nærmere om årsagen til det voldsomme politifremøde til kontrolbesøget, men Nordjyllands Politi er ikke vendt tilbage med svar før artiklens deadline.

Maskinbladet følger op på historien omkring Fødevarestyrelsens kontroller på de danske gårde. Har du selv oplevet specielle forhold i forbindelse med kontrolbesøg, så send en mail til jti@fbg.dk

rich-media-8