Lyt til artiklen:

Dyrlæge: Aflivningsregler er upræcise

00:00
Hastighed: ???x
04:16

Abonnementsartikel

Svineproducent Hans Henrik Winther Nielsen er blevet politianmeldt for sin aflivningsprocedure, der skal sikre medarbejderne mod farlige situationer. Hans dyrlæge Poul Erik Nielsen mener, at Fødevarestyrelsens fortolkning af reglerne er urealistisk.

Under et kontrolbesøg den 3. februar 2021 blev svineproducent Hans Henrik Winther Nielsen politianmeldt som følge af, at Fødevarestyrelsens veterinære rejseholds kontrollerende dyrlæge mente, at der gik for lang tid imellem boltpistolen havde været i brug til to grise blev afblødt.

I påbuddet til landmanden står der anført, at Fødevarestyrelsen vurderer, at gældende aflivningsprocedure for svin ikke blev efterlevet, og at der er tale om en overtrædelse af bekendtgørelsen om aflivning. Videre står der, at stikning skal ske umiddelbart efter skuddet er affyret, og der henvises til, at vejledende retningslinjer vil være indenfor 15 sekunder efter reglerne i 'Vejledning til aflivningsforordningen', men det ser dyrlæge Poul Erik Nielsen, der tilser dyrene hos landmand Hans Henrik Winther Nielsen, som værende et urealistisk krav i mange situationer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Medarbejderne skal jo ikke komme til skade, og man står med en meget skarp kniv, og sådan en 100-kilos gris, der ligger og spræller som en fisk, det kan godt være ret voldsomt og svært at komme til, siger Poul Erik Nielsen og fortsætter:

- Som det står i instruksen, så skal man gøre det umiddelbart efter - og det skal man selvfølgelig også, men der står ingenting om, om det er fem, ti eller femten sekunder. Man må vurdere situationen i hvert enkelt tilfælde, og når man kan gøre det forsvarligt i henhold til og beskytte sig selv, sine fingre, hænder og lemmer, så må man gøre det, lyder vurderingen fra dyrlægen.

Fulgte arbejdspladsvurderingen

I Fødevarestyrelsens påbud til landmanden fra Storvorde står der ikke anført, hvor lang tid, der gik fra boltpistolen knaldede til de to grise blev afblødt, men det står skrevet, at medarbejderen, der forestod aflivningen, fortalte til de kontrollerende dyrlæger, at han ikke ville stikke grisene straks, da han var bange for at komme til skade med kniven. Han gjorde det først efter de kontrollerende dyrlæger flere gange havde givet påbud om, at dyrene skulle stikkes, fremgår det af påbuddet.

Selv hævder landmanden, at medarbejderen blot fulgte anvisninger indskrevet i arbejdspladsvurderingen, der skal sikre medarbejderen imod at gå for tæt på et dyr, der dødsspræller, men fra myndigheden er holdningen klar: stikket skal udføres umiddelbart efter dyret er skudt, imens landmanden har instrueret sine folk til først at afbløde dyrene, når de ligger stille.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg skal trygt kunne lade mine medarbejder aflive grise. Det skal ikke være med fare for deres helbred, når de benytter så farligt et våben, som en stikkniv, siger Hans Henrik Winther Nielsen til Maskinbladet.

Dyrlæge Poul Erik Nielsen mener ikke, det giver mening at politianmelde en landmand, fordi han sætter sikkerheden for medarbejderne højt, og i forhold til, hvornår dyret bør stikkes, så mener han, at Fødevarestyrelsens tolkning af reglerne er forsimplet.

- Når grisen er skudt korrekt, så er den dybt bedøvet og i bedste fald allerede død. Selvfølgelig skal den stikkes og afblødes for at fjerne den sidste rest af tvivl, men om der går et præcist antal sekunder er i min optik ikke afgørende. Man skal være 100 procent sikker på, at den er død, og derfor står der i instruksen, at den skal afblødes.

- Det er svært at sætte noget helt konkret på, for det er en gummiparagraf, og det dér "umiddelbart efter", det kan tolkes på mange måder. Fødevarestyrelsen har en mening om det, og ude i det virkelige liv kan der være situationer, hvor der kan være en anden opfattelse.

Grundig instruktion

Poul Erik Nielsen mener, at faste procedurer og korrekt udstyr ville kunne forebygge de problemer, der kan opstå i forbindelse med aflivninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Grundig instruktion og uddannelse af personer, der foretager aflivninger. Dertil det rigtige værktøj som velfungerende boltpistol, patroner af den rette kaliber og selvfølgelig en skarp kniv. I nogle tilfælde kan en trynesnor være en fordel. Men det med at de ligger og spræller voldsomt lige efter skydningen er et problem, siger Poul Erik Nielsen, som mener, at bekendtgørelsens ordlyd kan være problematisk at overholde i alle situationer.

- Det er når grisen ligger så stille, at den kan stikkes på en forsvarlig måde - stikket skal jo også være præcist for at virke. Det er en vurderingssag fordi, "umiddelbart efter" kan vurderes på flere måder, og hvis Fødevarestyrelsen vurderer det som femten sekunder, så kan det være et problem.