DSV Frø afslutter frøhøsten positivt og kan se tilbage på et år, der har slået rekord.

DSV Frø har i sidste uge slutafregnet frøhøsten 2019, skriver DSV Frø i en pressemeddelelse.

Det blev til en gennemsnitlig afregning på over 14.300 kr./ha. Adm.

Direktør Lasse Bech udtaler:

- Frøpriserne er stadig på et højt niveau. Vi har nu i 10 år i træk afregnet vore frøavlere med cirka 10 kr./kg i gennemsnit og det gælder også for høsten 2019. Vi er meget tilfredse med indsatsen fra vores avlere og frøavlskonsulenter. De gode udbytter sikrer, at vi fortsat kan afregne på et fornuftigt niveau og at frøgræsset fortsat er særdeles konkurrencedygtigt ift. andre afgrøder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Høstudbytterne var rekordhøje i alm. rajgræs, hvor vores frøavlere høstede hele 1.892 kg/ha, hvilket er ny rekord i Danmark. Dét i kombination med en pris, som er lidt højere end den 5 årige gennemsnitspris, blev til et rekord højt bruttoudbytte for vores frøavlere af alm. rajgræs, udtaler Avlschef Carsten Jørgensen.

For de øvrige arter blev høsten 2019 per hektar afregnet højere end gennemsnittet i engrapgræs, strandsvingel og hvidkløver.

Lasse Bech fortsætter:

- Frøhøsten 2019 var rekord stor i Danmark og hos DSV Frø. Så der har været travlt hos salgs- og logistikmedarbejderne med at få frøet afsat. Markedet er i de fleste arter i god balance mellem udbud og efterspørgsel, dog ser vi en vis ubalance i hundegræs og engrapgræs.

Avlschef Carsten Jørgensen ser dog udfordringer i horisonten:

- Det ser desværre ikke ud til, at vi får en dispensation til brug af Reglone i engrapgræs, så produktionen vil i de kommende år falde i Danmark og dele vil flytte til udlandet.

Høsten 2020 nærmer sig og de sidste ugers tørvejr ser ud til at have givet en optimal bestøvning, selvom tørken i visse egne af landet er hård ved afgrøderne lige nu.