Miljøminister Lea Wermelin vil påberåbe sig miljøgarantien over for EU for at fastholde stramme danske regler om tungmetallet cadmium i handelsgødning. Sidste gang Danmark brugte miljøgarantien var i 2008 i sagen om tilsætningsstofferne nitrit og nitrat i fødevarer.

Miljøminister Lea Wermelin tager skridtet for at sikre sig, at de stramme danske grænser for indholdet af tungmetallet cadmium i fosforholdig gødning fortsat vil gælde, når EU i 2022 indfører nye fælles regler på området.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Danskerne skal udsættes for mindst muligt cadmium. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at beholde den danske grænseværdi, der på den lange bane kan være med til at sænke befolkningens indtag af cadmium fra fødevarer, siger Lea Wermelin.

Cadmium indtages af mennesker via fødevarer og gennem rygning. Omkring fem procent af voksne danskere indtager mere cadmium gennem kosten end det sundhedsmæssigt forsvarlige. Særligt børn er udsat for relativt høj eksponering for cadmium på grund af deres relativt høje indtag af fødevarer i forhold til kropsvægt.

Bedre beskyttelse

- Vi skal ikke slække på danske regler, som giver os en bedre beskyttelse, end de fælles regler som nu er på vej i EU. Derfor har jeg meddelt Kommissionen, at Danmark vil bruge miljøgarantien. Cadmium er et sundhedsskadeligt tungmetal, der i yderste tilfælde kan give skader på nyrer og knogler. Derfor er det vigtigt, at vi i Danmark kan fastholde vores lave grænseværdi, siger miljøminister Lea Wermelin.

Miljøgarantien tillader EU's medlemslande at beholde eller indføre nationale regler på visse områder på trods af EU-regler om harmonisering. Siden Danmarks indtræden i EU er miljøgarantien hidtil kun brugt fire gange af Danmark. Kommissionen har et halvt år til at svare på Danmarks henvendelse om miljøgarantien.

EU har hidtil ikke haft fælles grænseværdier for cadmium i gødningsprodukter, og Danmark stemte imod de nye EU-regler, da den kommende EU grænseværdi er højere end den eksisterende danske grænseværdi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nuværende grænseværdi på 48 mg cadmium pr. kg fosfat er fastsat i en dansk bekendtgørelse fra 1989 om cadmiumindholdet i handelsgødning, som anvendes i landbruget. EU's nye harmoniserede grænseværdi bliver på 60 mg cadmium pr. kg fosfat og træder i kraft i 2022.

Generelt indeholder danske afgrøder lave mængder cadmium, og de seneste analyser af cadmiumindholdet i fødevarer på det danske marked viser, at alle de målte fødevaregrupper overholder EU's grænseværdier for cadmium.