Abonnementsartikel

En ny beregning fra Det Nationale Center for Miljø og Energi viser, at klimabelastningen fra det danske landbrug har været markant undervurderet.

Ifølge dr.dk er klimabelastningen fra det danske landbrug undervurderet. Det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE) har hidtil gået ud fra, at der var 108.000 hektar lavbundsjorde i Danmark. Men ifølge DCE er det rigtige tal på 171.000 hektar, hvilket har en stor betydning for landbrugets udledning af klimagasser.

Det svarer til 3,2 procent af den samlede udledning i Danmark, skriver dr.dk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en ret chokerende nyhed. Det kan godt være, at procenterne ikke lyder af meget, men når vi ved, hvor store investeringer der skal til for at lave omlægninger, der giver reduktioner med nogle få procent, så er det ret stort. Det lægger yderlige pres på forhandlingerne om en klimahandlingsplan, som vi tager op til foråret, siger Zenia Stampe, der bad om at få tal på, hvor meget CO2-udledningen stiger som følge af de nye beregninger.

Et af klimatiltagene i finansloven var netop at udtage lavbundsjorde. Der er blevet afsat 200 millioner kroner om året frem mod 2030, skriver dr.dk.

Men ifølge Zenia Stampe er det langt fra nok. Hun foreslår derfor, at en større del af EU's landbrugsstøtte bliver givet til grønne projekter i stedet for direkte støtte til landmændene.

- Det er penge, vi kan bruge til at omlægge landbruget til at blive bæredygtigt. Vi kan tage penge fra direkte støtte og bruge på grøn omstilling. Den mulighed bliver ikke udnyttet fuldt ud i dag. Det er muligt at bruge 15 procent på grønne projekter. Det foreslår vi at gøre. I dag bliver der brugt syv procent. Det vil give 500 millioner kroner mere om året, som kan finansiere en omstilling af landbruget, siger Zenia Stampe til dr.dk.