Vestjyllands Andel stod ifølge selskabets ledelse godt igennem sidste sommers tørke. Grovvareselskabets seneste årsregnskab viserr en vækst i toplinjen til 2,18 milliarder kroner. Samtidig lykkedes det for selskabet at komme ud med et koncerndriftsresultat på 88,2 millioner kroner før skat.

- Efter et år med store udfordringer for landbruget omkring den lille høst 2018 er det glædeligt, at vi i Vestjyllenads Andel kommer godt ud af året. Det er tilfredsstillende og ventet, at omsætningen er steget, ligesom resultatet må betegnes som tilfredsstillende med baggrund i den mindre kornindgang, siger Leif Haubjerg, bestyrelsesformand i Vestjyllands Andel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han bakkes op af CEO Steen Bitsch, der kalder det seneste regnskabsår for skelsættende.

- 2018-2019 blev på mange måder skelsættende for Vestjyllands Andel. Indtægterne fra høsten 2018 påvirker regnskabet negativt med 25 millioner kroner i forhold til sidste år. Derimod er omsætningen på foder steget betydeligt, nøjagtigt som det er tilfældet for vores øvrige grovvareaktiviteter. Resultatet påvirkes ligeledes af, at Vestjyllands Andel for første gang aflægger et konsolideret koncernregnskab. Det har resulteret i en ekstraordinær indtægt fra selskaberne på cirka 20 millioner kroner, påpeger Steen Bitsch.

Det grønne område

Vestjyllands Andel er i øjeblikket i gang med en større ERP-investering. Endvidere investeres der massivt i det grønne område. Dermed sender selskabet også et vigtigt signal til både nuværende og kommende medlemmer om, at udviklingen af bæredygtige løsninger til landbruget har høj prioritet.

- Positiv udvikling i basisforretningen er et afgørende fundament for at skabe den nødvendige udvikling i almindelighed. Eksempelvis inden for det grønne område, hvor investeringerne i afvigte regnskabsår har andraget cirka 30 millioner kroner. Vi ser disse investeringer som afgørende vigtige for fremtiden, idet Vestjyllands Andel ønsker at spille en fremtrædende rolle i den grønne dagsorden og fortsat søge at udvikle bæredygtige løsninger til gavn for medlemmerne, siger Steen Bitsch.

Flere medlemmer

Et stigende medlemstal indikerer da også, at Vestjyllands Andels fokusområder stemmer godt overens med de behov og ønsker, som den moderne landmand har til sin produktion, mener selskabet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi glæder os over at være med i front omkring den grønne omstilling, og vi får også mange anerkendende ord om dette engagement. Mange nye medlemmer har valgt Vestjyllands Andel som deres leverandør af varer og tjenesteydelser, hvilket vi ser som et tegn på, at vi gør det rigtige med innovation og partnerskab. Det er derfor glædeligt, at vi foreslår generalforsamlingen endnu en stor udlodning til vores ejere, slutter bestyrelsesformand Leif Haubjerg.

Bestyrelsen i Vestjyllands Andel foreslår på selskabets generalforsamling den 2. oktober 2019 en overskudsudlodning på 43 millioner kroner til medlemmerne.