38 sager, hvor der er mistanke om svig, er efter anbefaling fra Kammeradvokaten, oversendt til Syd- og Sønderjyllands Politi, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Landbrugsstyrelsen har politianmeldt 38 sager på grund af mistanke om, at der er begået svig i forbindelse med støtteansøgninger. Mistanken om svig er opstået i forbindelse med sagsbehandlingen, og der er ikke sket udbetaling i sagerne. Landbrugsstyrelsen har overgivet sagerne til Syd- og Sønderjyllands Politi, der skal undersøge, om der er grundlag for at rejse sigtelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I marts 2019 overdrog Landbrugsstyrelsen 17 sager til politiet med henblik på videre efterforskning og efter anbefaling fra Kammeradvokaten, som har vurderet omkring 85 sager i alt.

Da der potentielt kan være tale om svig med EU-midler, vil Landbrugsstyrelsen udover dansk politi også indberette de enkelte tilskudssager til Rigsrevisionen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Landbrugsstyrelsen har desuden besluttet at genoptage en række andre sager om projektstøtte som følge af det øgede fokus på svig. De berørte støtteansøgere vil løbende få besked fra Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen ønsker ikke at uddybe yderligere og har ingen kommentar til de nye 38 sager.