Abonnementsartikel

Nu kan man stille op som avlerrepræsentant til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer.

Avlere der ønsker at opstille og/eller stemme ved valget skal forhåndsregistrere sig hos Landbrugsstyrelsen. Valget afholdes den 26. september 2019 på Landbrugsstyrelsens kontor i Kolding.

Alle der ønsker at opstille til valget, og alle der ønsker at afgive deres stemme skal forhåndsregisteres hos Landbrugsstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Følgende poster er på valg:

- To kvægavlerrepræsentanter for en fire-årig periode

- En svineavlerrepræsentant for en fire-årig periode

- En fåreavlerrepræsentant for en fire-årig periode.

- Man er stemmeberettiget hvis man, er over 18 år og ejer af oprindelige danske kvæg-, svine-, fåre- og gederacer, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådan forhåndsregistrer du dig

Ønsker man at opstille til valget og/eller afgive din stemme, skal du være registeret. Det gør man ved at sende en udfyldt og underskrevet blanket til Landbrugsstyrelsen.

- En godkendt ejer (herefter avler) har én stemme pr. hver af de op til fire husdyrarter, som pågældende ejer. En avler, som ejer oprindeligt dansk kvæg og svin, kan således afgive én stemme på én opstillet kvægavler og én stemme på én opstillet svineavler. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på valgdagen, skriver styrelsen.

Personer eller repræsentanter for juridiske personer, som ejer en eller flere af de oprindelige danske kvæg-, fåre-, eller gederacer, kan godkendes, hvis ejerskabet kan bekræftes via opslag i det Centrale Husdyr Register (CHR) og henholdvis Kvægdatabasen, Gede- eller Fåreregisteringen.

Personer eller repræsentanter for juridiske personer, som ejer en eller flere af de oprindelige danske svineracer, kan godkendes, hvis de fremsender et ID-nummer på et svin, der aktuelt står i en besætning, og som er registeret i Svinedatabasen, samt at det fremgår i CHR.

Landbrugsstyrelsen opfordrer til, at parterne ved opstillingen og ved valghandlingen tager hensyn til det ligestillingsmæssige aspekt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Senest mandag den 16. september 2019 offentliggør Landbrugsstyrelsen en valgliste over kandidater samt en oversigt over stemmeberettigede på styrelsens hjemmeside.

Selve valget afholdes den 26. september på Landbrugsstyrelsens kontor i Kolding.