Abonnementsartikel

Få en ny miljøgodkendelse efter den nye husdyrlov og oplev flere fordele.

Miljøgodkendelser gives ikke længere til antal dyr, men i stedet til kvadratmeter produktionsareal i stalden - det vil sige der hvor dyrene kan gå, stå og ligge. Et eksempel kan være, at en effektiv slagtesvineproducent årligt kan få fire hold slagtesvin eller mere igennem per stiplads. Han vil ikke være begrænset på produktion og effektivitet med en ny miljøgodkendelse.

Dyrevelfærdsreglernes pladskrav er selvfølgelig stadig gældende og uændret, og det samme gælder lugtgenekrav til naboer og tålegrænserne til naturarealer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med en ny miljøgodkendelse i hånden er der blandt andet ingen krav til ind- og afgangsvægten og ingen krav til antal dyr.

Det giver derfor god mening at få udarbejdet en miljøansøgning for eksisterende stalde efter den nye husdyrlov med hjælp fra Sagro Miljø.

- Vi har i Sagro Miljø et stort rådgivningsteam indenfor miljø på landbrug. Det sikrer en specialiseret viden og hurtig og kompetent rådgivning på dit landbrug, siger miljørådgiver og afdelingsleder, Lisbeth Tønning.