Abonnementsartikel

Landbrugsstyrelsen har bedt politiet efterforske, om der er blevet begået svig i forbindelse med ansøgningerne om moderniseringsstøtte.

Landbrugsstyrelsen har onsdag den 20. marts 2019 overdraget 17 sager til politiet med henblik på videre efterforskning, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse. Det sker på baggrund af mistanke om, at der er begået svig i forbindelse med afgivelse af tilbud til landbrugserhvervet. Det drejer sig om tilbud for cirka otte millioner kroner i alt. Der er ikke udbetalt tilskud på baggrund af de forhold, som overdragelsen omfatter.

Politianmeldelsen sker på baggrund af anbefaling fra Kammeradvokaten, som har undersøgt sagerne nærmere efter anmodning fra Landbrugsstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har bedt politiet efterforske sagerne på baggrund af mistanke om, at der er sket en overtrædelse af straffeloven. Det kan virke som et drastisk skridt, når der ikke er udbetalt tilskud, men som myndighed er vi naturligvis nødt til at reagere, når vi får mistanke om, at der begået noget strafbart i forbindelse med ansøgning om EU-midler, siger Steen Silberg Thomsen, vicedirektør i Landbrugsstyrelsen.

Tilbudsgivende selskab eksisterer ikke i CVR-register

Når en landmand søger Landbrugsstyrelsen om tilskud til en miljøforbedrende investering som for eksempel en moderniseret kvægstald, så skal vedkommende ifølge reglerne på området indhente mindst to uafhængige tilbud. Landbrugsstyrelsen har konstateret, at der i 17 sager er modtaget tilbud fra en virksomhed, der aldrig har eksisteret ifølge CVR-registeret.

Landbrugsstyrelsen har overgivet sagen til Syd- og Sønderjyllands Politi, der nu skal undersøge, om der er grundlag for at rejse sigtelse.

Udover de sager, der allerede er overgivet til politiet, er Kammeradvokaten i gang med at foretage en juridisk vurdering af yderligere en række af Landbrugsstyrelsens mest komplekse sager på projektstøtteområdet. Det sker på baggrund af en formodning om, at der også kan være grundlag for yderligere politianmeldelser på projektstøtteområdet.

Landbrugsstyrelsen afventer nu politiets efterforskning

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da der potentielt kan være tale om svig med EU-midler, vil Landbrugsstyrelsen udover dansk politi også indberette de enkelte tilskudssager til Rigsrevisionen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

- Det er vigtigt for os, at vi kommer helt til bunds i de her sager, og at vi skaber gennemsigtighed som ansvarlig myndighed. Derfor orienterer vi også andre relevante myndigheder, og herefter overlader vi det videre arbejde til politiet, siger Steen Silberg Thomsen.

Da sagen nu er overdraget til politiet, har Landbrugsstyrelsen ikke yderligere kommentarer.