Abonnementsartikel

Mistanke om svig i nogle få af tilskudssagerne er blandt andet medvirkende til, at udbetalingen af moderniseringsstøtte er forsinket. Landbrug & Fødevarer kalder det ærgerligt, hvis der er hold i anklagerne om, at svig med støtteordningen har været med til at ødelægge det for de mange.

Mistanken om svig er blevet bekræftet af Landbrugsstyrelsen på et møde mandag. Landbrug & Fødevarer har i flere år presset ministeriet for at nedbringe de lange sagsbehandlingstiderne ned, og mandag havde Landbrug&Fødevarer et møde med både landbrugsstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet om de lange sagsbehandlingstider.

Formand for Landbrug &Fødevarer Kvæg Christian Lund siger om sagen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er rigtigt ærgerligt, at de penge, som skulle bidrage til vækst, bedre dyrevelfærd og bedre miljø er forsinket. Endnu mere ærgerligt er det, at vi skal bruge tid og penge på en mistanke om svig, siger Christian Lund.

Landbrugsstyrelsen har nedsat en taskforce med 30 medarbejdere, og der er nu lavet en plan for at få nedbragt sagspuklerne.Styrelsen har oplyst til Landbrug&Fødevarer, at man fortsat forventer at være i mål den 30. juni.

Christian Lund fortæller, at han og Erik Larsen (formand for Landbrug & Fødevarer svineproduktion) fortsat vil følge op på Landbrugsstyrelsen og sørge for, at den nye plan for sagsbehandlingen vil blive fulgt op.

- Samtidig vil vi sørge for, at fremtidige puljer bliver mere enkle at søge, siger han.

Landbrugsstyrelsen har sendt 62 komplicerede sager til kammeradvokaten for juridisk bistand. Der er få sager iblandt, hvor styrelsen vurderer, at der er indgivet urigtige oplysninger og dermed har mistanke om snyd med ordningerne.Christian Lund understreger, at det langt fra gælder alle sagerne hos Kammeradvokaten. Hvis man endnu ikke har modtaget sine penge, er det altså slet ikke ensbetydende med, at man mistænkes for svig, fortæller han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis nogen bevidst har forsøgt at snyde med ordningerne, så er det selvfølgeligt uacceptabelt. Det går ud over alle og skal stoppes, siger Christian Lund.