Abonnementsartikel

Ifølge en økonomisk analyse fra Landbrug & Fødevarer, så kommer renteforhøjelserne tidligst i 2020.

L&F har udarbejdet en økonomisk analyse, hvor det antages, at der tidligst kommer renteforhøjelser i 2020.

I rapporten står der følgende:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Svage nøgletal for flere af de store europæiske økonomier betyder at den Europæiske Centralbank (ECB) i deres seneste prognose

nedjusterer væksten i eurozonen fra 1,7 pct. til 1,1 pct. i 2019. ECB udmeldte, på deres møde den 7. marts, at de forventer at fastholde ECB's officielle renter på deres nuværende niveau mindst indtil udgangen af 2019, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Tidligere lød meldingen, at en ændring kunne komme på tale efter sommeren. Dermed forventes tiden med historisk lave renter ieurozonen og Danmark at fortsættes lidt endnu.

Udover at fastholde renten iværksætter ECB en ny serie kvartalsvise målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III), som begynder i september 2019 og slutter i marts 2021, hver med en løbetid på to år. TLTRO-lån udstedes til bankerne for at fastholde bankernes gunstige udlånsvilkår og en gnidningsløs pengepolitisk transmission.

ECBs nye TLTRO-lån og udskydelse af renteforhøjelserne til tidligst 2020 pressede renten ned. Det toneangivende tiårige danske statsobligationsrenter endte torsdag med en rente på 0,17 pct., som var 6 bp lavere end dagen før. Renterne er dermed forsat meget lave i et historisk perspektiv. På lang sigt kan de lange renter over en periode dog stige betydeligt. Det vil i så fald kunne give mulighed for en betragtelig restgældsreduktion på fastforrentede realkreditlån, som i øjeblik ligger på 1,5 pct. for 30 år.

Danske statsobligationsrenter

En del af forklaringen på den lavere vækst er givetvis, at den politiske usikkerhed i øjeblikket er ekstraordinær stor. Der er nu kun 21 dage til brexit og der endnu stor uvished om udfaldet efter skæringsdatoen for brexit.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konsekvenserne ved et hårdt brexit kan ramme væksten i EU og ikke mindst Storbritannien betydeligt. Derudover presser dårlige vækstprognoser for Kina, voksende protektionisme, samt risiko for handelskrig mellem USA og Europa ligeledes vækstudsigterne.

LF: Godt for mange

Ifølge cheføkonom Frank Øland så er udmeldingen godt for dansk landbrug.

- For en del landmænd med gæld vil budskabet om renteforhøjelse tidligst i 2020 vække glæde. Omlægning af lån haster ikke så meget som tidligere og der er tid til at overveje, hvilket type lån man i så fald vil omlægge til, siger han.