Abonnementsartikel

Hans Christian Schmidt og SLF vil afskaffe pesticidafgift og ændre vandlov.

Landbruget skal have bedre rammevilkår, og det kan ske ved at ændre vandløbsloven og fjerne pesticidafgiften. Så klart og tydeligt var budskabet til vand- og pesticidkonference hos Sønderjysk Landboforening SLF i Vojens.

Foruden landboforeningen står den tidligere minister og nuværende folketingsmedlem fra Venstre Hans Christian Schmidt bag arrangementet, og han er stor modstander af afgifter på sprøjetmidler.

- Vi bør afskaffe pesticidafgiften og hvis ikke så reducere den. Vi skal bare i gang, for hvis du er i gang, så sker der noget.

Med blandt andet disse ord åbnede Hans Christian Schmidt nemlig ballet sammen med sin medarrangør formand for Sønderjysk Landboforening, Christian Lund.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi bønder vi passer på vores landjord, og vi vil gerne være landmænd. Vi vil passe vores marker og vi vil gerne reguleres på et fagligt grundlag, siger Christian Lund som åbning og uddyber:

- Det er os, der sidder her i dag, der skal være med til at løse det her, siger han om de to problematikker, der var på dagsordenen.

Dernæst fik den tidligere minister og nuværende medlem af byrådet i Lolland Kommune for Venstre Henrik Høegh ordet og talte om, hvad han og hans udvalgsgruppe var nået frem til. Udvalgets forslag er, at der skal laves en helhedsplan for hvert vandløb, der skal laves fleksible finansieringsmuligheder, der skal laves opdelinger og kategoriseringer, regulativer, en modernisering af vandløbene og så skal der ses på sandophobning ved udløbene.

- Vi skal tvinge kommunerne til at lave en helhedsplan fra udspring til udløb, sådan så at næste gang de ændrer i et vandløb, så skal det passe ind i helhedsplanen, siger Henrik Høegh, der også fortalte om ny teknologi, der kan vurdere vandføringsevnen, så man for hvert vandløb ved, hvor højt vandet kan stå og hvor tit det står højt henover en årrække.

- Det skal blive åbent for enhver, hvor meget vand der skal stå, og hvor længe og også under særlige forhold, siger Henrik Høegh.

Mere bureukrati?

Holdbarheden i forslagene var der delte meninger om, og nogle af bekymringerne gik blandt andet ud på, om det ikke endte i for meget bureukrati.

- Jeg bliver utryg, når det er kommunen, der skal lave nye planer, når det tydeligvis er der problemerne ligger, sagde Peter Rosendahl, der ikke var alene om at have et anstrengt forhold til kommunernes tekniske forvaltning.

Efter et fagligt oplæg om pesticidafgiften var der optakt til verbal mudderkast, men det fik SLFs fomand hurtigt talt væk.

- Hvis vi taler hinanden ned, så har vi tabt. Det er den lille erfaring med politik, jeg har. Vi gør det på en anden måde, end vi gjorde det dengang afgiften blev indført, siger Christian Lund.

Da det blev tur til at debattere pesticidafgiften, så blev der fremvist tal og grafer. Den høje gule søjle viste de danske afgifter. De to andre landes søjler, Sverige og Frankrig, der har lignende afgifter havde ganske små søjler.

Konkurrenceforvridende var en af de ord, der gik igen, når debatten rundede pesticidafgiften. At den skulle være adfærdsregulerende var der ikke meget enighed i hos de godt 70 tilmeldte.

Selvom Hans Christian Schmidt er stor fortaler for at fjerne pesticidafgiften, så er Esben Lunde Larsen, der var miljø- og fødevareminister indtil to dage efter konferencen fra samme parti som ham selv, ikke begejstret for at fjerne den. Han meldte afbud efter konfenrencens start. Jakob Ellemann Jensen fra Venstre er ny miljø- og fødevareminister, og det vil vise sig, om ministerudskiftningen gør det nemmere eller sværere at gøre noget ved pesticidafgiften samt vandløbsloven.

Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet meldte også afbud.