Abonnementsartikel

DLG's strategiske beslutning om at frasælge de dele af koncernen, som ikke var kerneforretning, er nu tilendebragt, og det smitter positivt af på regnskabsresultatet.

DLG konstaterer i forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet for 2016, at strategien om frasalg siden 2015 har været rigtig.

- Vi tog en strategisk beslutning om at skære koncernen til og har mellem 2015 og frem til slutningen af 2017 solgt de dele af DLG fra, der ikke passede strategisk ind i vores tre forretningsområder. Det arbejde er nu tilendebragt, og det har smittet positivt af på regnskabet, siger Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand i DLG.

Tysk succes

Han konstaterer desuden, at det også har været en rigtig beslutning at investere i udlandet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Dette års regnskab er igen et bevis på, at vores beslutning om at investere i udlandet var rigtig. Vores tyske selskaber bidrager alene i 2017 med 64 procent af koncernens indtjening, og vi har store forventninger til både det tyske og franske marked i de kommende år, siger Niels Dengsø Jensen.

Han vurderer, at DLG står stærkt markedsmæssigt og har en finansiel styrke til at ekspandere.

- Det er herigennem, vi skal realisere de målsætninger, vi har defineret i vores strategi "DLG Leading the Way 2021", som repræsentantskabet vedtog for et år siden, siger Niels Dengsø Jensen.

Mere dansk samarbejde

Han åbner desuden ballet til øget samarbejde med øvrige danske andelsselskaber på de udenlandske markeder. Her ser han et stort potentiale.

- Vi vil i nær fremtid se en stærk konsolidering af grovvarebranchen på de udenlandske markeder, hvor vi er til stede - især omkring Østersøen. Hvis de danske landmandsejede selskaber går sammen i strategiske samarbejder om at investere i fællesskab, kan vi generere langt større overskud og konkurrerekraft - til gavn for vores ejere, siger Niels Dengsø Jensen.

Rekorddividende

Niels Dengsø Jensen glæder sig også over, at 2017 gav så solid indtjening, at det har været muligt at deklarere 131 millioner kroner til ejerne, hvilket er det højeste beløb nogensinde.

- Vi har de sidste tre år arbejdet målrettet med at få strømlinet og forbedret indtjeningen i koncernen. Jeg er derfor meget tilfreds med det gode regnskab, vi har aflagt i dag, der danner baggrund for det rekordstore beløb, vi nu er i stand til at udbetale til ejerne, siger Niels Dengsø Jensen.