Abonnementsartikel

Årets rapport om varsling om udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet viser igen, at blandt andet nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol, der stammer fra svampemidler, ender i grundvandet.

Årets rapport om varsling om udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet viser igen, at der er problemer med visse godkendte pesticider. Det er blandt andet nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol, der stammer fra svampemidler, som ender i grundvandet. Det skriver Danva i en pressemeddelelse.

Den årlige varslingsrapport om udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet (VAP-rapporten) er alarmerende på grund af visse godkendte pesticider. Den viser, at der i det øvre grundvand under forsøgsmarkerne er fundet overskridelser af grænseværdien for blandt andet nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol.

- Det er stærkt bekymrende, at stoffet 1,2,4-triazol er fundet både under lerjord og sandjord, og at nedbrydningsproduktet fra svampemidler udvaskes, hvad enten det regner meget, eller man måler for det i mere tørre perioder. Derfor bør det forbydes. De massive fund viser, at det er med god grund, der blev indført forbud mod et andet svampemiddel, Metalaxyl-M, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

1,2,4-triazol er et nedbrydningsprodukt fra blandt andet Tebuconozol, der anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og kartofler. Der blev i 2016 solgt 92.115 kilo af de fire aktivstoffer, som danner 1,2,4-triazol. Det svarer til 23 procent af den samlede mængde solgte svampemidler. I alt blev der solgt 401.657 kilo aktivstof i pesticid-gruppen svampemidler.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det ser ud til at netop svampemidlet Tebuconozol udgør en særlig udfordring. Udover at dets nedbrydningsprodukt er fundet i høje koncentrationer under forsøgsmarkerne, så er dette nedbrydningsprodukt tilsyneladende også tilstede som følge af en tidligere anvendelse, hvilket tyder på en meget langsom nedbrydning af stoffet.

- Det er nødvendigt, at beskytte drikkevandet en gang for alle med obligatoriske borings-nære beskyttelsesområder. Vi er i Danmark konstant bagud med at beskytte vores drikkevand. Det skyldes, at vi venter på, at stofferne udvaskes, før vi reagerer. Men når nu vi ved, at vandet er 30-100 år om at sive ned gennem jordlagene, så vil vi hele tiden blive overhalet af ny viden. Stoffer, vi troede var harmøse for 30 år siden, viser sig i dag at være skadelige for miljø og mennesker, siger Carl-Emil Larsen, der er glad for varslingssystemet.

- Vigtigheden af varslingssystemet kan ses ud af fundprocenterne i boringskontrollen, hvor det nu forbudte stof Metalaxyl-M ligger i toppen. Havde det ikke været for varslingssystemet, så havde vi i dag været lykkeligt uvidende om, at stoffet udgør en trussel mod grundvandet. Med andre ord er der behov for, at alle pesticider afprøves i den virkelige verden, inden de godkendes til brug, siger Carl-Emil Larsen.

Årets rapport fra Varslingssystemet for Pesticider (VAP) er udsendt fra GEUS og dækker perioden fra sommer 2014 til sommer 2016. I denne rapport offentliggøres de seneste resultater fra undersøgelserne om udvaskning af pesticider under kontrollerede og moniterede forhold på de såkaldte VAP-marker. Formålet med varslingssystemet er at supplere godkendelsesordningens mere teoretiske udvaskningsforhold med udvaskning under virkelige forhold, således at eventuelle problemstoffer identificeres så hurtigt som muligt.