Abonnementsartikel

Formanden for Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at det nye veterinærforlig er vedtaget med bred politisk opbakning.

Regeringen og samtlige af Folketingets partier har netop indgået en politisk aftale om et nyt veterinærforlig. I forliget er der afsat penge til bekæmpelse af MRSA, og hos Landbrug & Fødevarer glæder man sig over, at den nye aftale er baseret på et bredt politisk fundament.

- Det er et forlig, som giver nogle stabile rammer for erhvervet herunder en række administrative lempelser. Det er dejligt, at det er lykkedes ministeren at lave en bred politisk aftale, så vi ved, hvad vi har at styre efter. Det giver noget arbejdsro til at arbejde med udfordringer, der er i dele af produktionen, siger Martin Merrild, der er formand i Landbrug & Fødevarer, og fortsætter:

- Med aftalen har man lyttet til sagkundskaben og det glæder mig, at man ikke er løbet efter den populistiske tilgang, som nogle dommedagsprofeter har travlt med at føre i medierne. Man har lyttet til eksperterne og nu har et bredt udsnit af politikerne givet håndslag på, at det er det den vej, man vil gå. Det glæder mig, at man nedsætter et egentlig ekspertudvalg. Så kan vi forhåbentlig slippe for, at alle mulige forslag fra selvudnævnte eksperter får lov at fylde dagsordenen.