De britiske vælgere stemte i aftes en kæmpe sejr hjem til de konservatives Boris Johnson og gav en lige så store lussing til labours Jeremy Corbyn. Dermed står det klart, at Storbritannien forlader EU den 31. januar næste år.

Valget og Brexit har vært fulgt tæt af det danske erhvervsliv, fordi Danmark er en af de nationer, som har deponeret den største del af sin eksport til Storbritannien. I dag er England vores fjerde største eksportmarked.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Maskinbladet har bedt to formænd for Landbrug og Fødevarer om at kommentere udfaldet af valget.

- Nu har vi fået en afklaring, og alene dette vil hjælpe os, siger Erik Larsen, der er formand for Landbrug og Fødevarers svineproducenter. Det vil måske på den korte bane ramme vores afsætning af kød, men det er dog yderst usikkert, vurderer han.

Trods usikkerheden peger pilen i retning af, at England er på vej ud af toldunionen, og dette vil uden tvivl få nogle konsekvenser - ikke mindst for de mange danske små og mellemstore virksomheder.

Mere bureaukrati

- Der bliver sandsynligvis pålagt virksomhederne nogle omkostninger på grund af den usikkerhed, der er i øjeblikket, men når der er gået et stykke tid, tror jeg tingene falder på plads. På den korte bane bliver der mere bureaukrati, altså mere papriarbejde der skal overstås, men der er jo mange ting, som englænderne ikke er selvforsynende med, så derfor vil de også i fremtiden have den største interesse i at forblive i en god samhandel med andre europæiske lande, siger Erik Larsen.

Han kan i øvrigt også se noget positivt i situationen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-3
- På den korte bane bliver der mere papriarbejde der skal overstås, vurderer Erik Larsen. Arkivfoto.

Danish Crown har jo en stor eksportandel til Storbritannien, og den tror jeg man vil opretholde stadigvæk, og prismæssigt får valgets udfald ingen konsekvenser for os, fordi vi kan afsætte så meget til Asien i øjeblikket.

- Set i dette perspektiv kunne valget vel dårligt falde på et bedre tidspunkt.

Ingen panik

Landbrug og Fødervarers formand Martin Merrild ser også ganske fortrøstningsfuldt på den fremtidige danske eksport til England.

- Jeg tror, at England i fremtiden vil stille uændrede krav til fødevaresikkerheden. Det vil sige, at de i store træk vil kopiere EU's model for fødevaresikkerhed. Dermed vil de ikke begynde at importere fødevarer fra lavprislande - ikke mindst fordi de selvfølgelig også vil tage hensyn til deres eget landbrugserhverv, siger Martin Merrild.

- Englænderne har jo en stor en interesse i at få afklaret tingene på en ordentlig måde - ikke mindst af hensyn til egne interesser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- At træde ud af toldunionen vil selvfølgelig betyde, at der skal udarbejdes et hav af regler for toldbehandling af alle mulige store som små varegupper. Men det peger stadig tilbage på, at England selv har en interesse i at få samhandlen til at fungere i fremtiden.

- Og for lige at sætte proportionerne på plads, så er svinepesten jo en langt større trussel for erhvervet end Brexit. At holde sygdommen væk fra Tyskland og vore egne grænser er det, vi bør være mest optaget af i øjeblikket, lyder det fra Martin Merrild.