Abonnementsartikel

En gruppe landmænd, der er ramt af problemer med de skrappe ammoniakkrav på grund af nærliggende natur var forleden samlet i Agro Food Park.

De stramme ammoniakregler er en bombe under mange landmandsfamilier i disse år.

Op til 300 landbrug ligger så tæt på natur, der er defineret som ammoniakfølsom, at de med deres nuværende produktion overskrider ammoniakkravene. Dermed er der risiko for, at de på sigt skal afvikle bedriften, som reglerne ser ud i dag.

Det viser en opgørelse fra Seges.

Ydermere ligger omkring 40 procent af alle husdyrbrug indenfor en afstand af 300 meter fra den såkaldte kategori 3 natur, når man tæller de potentielt ammoniakfølsomme skove med. Det betyder, at de ved en udvidelse på bedriften sandsynligvis skal igennem et ekstra grundig vurdering af ammoniakpåvirkningen, eventuelt bliver nødt til at installere ekstra miljøteknologi, eller ender med at få nej til at udvide.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

For mange af de hårdest ramte er det en helt uholdbar situation.

Landbrug & Fødevarer har taget initiativ til at samle en gruppe af landmænd for at høre om erfaringer og samtidigt få indspil og ideer til det politiske arbejde

- Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man står i så låst en situation og med så stor usikkerhed om fremtiden. Det gør jo finansieringsmuligheder og generationsskifte næsten umuligt, og det kan og skal landmændene selvfølgelig ikke leve med, siger Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.

Som et resultat af naturpakken fra maj 2016 arbejder miljø- og fødevareministeriet på en redegørelse, der skal danne grundlag for en politisk beslutning om at ændre på ammoniakreglerne.

- Vi er meget tilfredse med at det kom ind som en del af naturpakken. Opgaven går nu ud på, at vi får nogle nye regler, som vil være til gavn for både landbrugserhvervet og naturen. Reglerne i den nuværende form er alt for rigide og en katastrofe for mange landmænd, siger Niels Peter Nørring.

Ammoniakgruppen var forleden til møde i Agro Food Park. De fik en orientering om det aktuelle politiske arbejde og mulighed for at præsentere deres konkrete sager.

- Det er ekstremt vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at man når frem til nogle løsninger, som kan gøre en forskel ude i landet og være med til at hjælpe de landmænd, som er alvorligt berørt af de gældende ammoniakregler. Derfor er det meget værdifuldt for os at få vores medlemmers input til det politiske arbejde, siger Niels Peter Nørring.

Svineproducent Lars Tolstrup fra Skindbjerg Lund ved Støvring er en af de ni landmænd, der delte erfaringer og leverede input til arbejdet for en mere fair regulering.

Han er tilfreds med, at Landbrug & Fødevarer har sat ammoniakproblematikken højt på dagsordenen.

- Det er utroligt vigtigt, at vi får nogle mere fornuftige vilkår. Ellers bliver konsekvenserne meget store for mange af os. Derfor er det også godt, at Landbrug & Fødevarer kører på i forhold til at få ændret lovgivningen, siger Lars Tolstrup, der selv er hårdt ramt.

Han har nemlig et Natura 2000 område liggende tæt på bedriften.

- Jeg har kæmpet med den her problemstilling siden 2012, og det er selvfølgelig en alvorlig situation. Reelt har man lavet en lovgivning med tilbagevirkende kraft, som stiller os helt håbløst. Vi har jo blot handlet i tillid til gældende lov og risikerer nu at stå med værdiløse anlæg. Hvis ikke reguleringen kan laves mere fleksibel, så må landmændene erstattes fuldt og helt for de tab, de lider ved at der kommer regler med tilbagevirkende kraft, siger Lars Tolstrup.