Abonnementsartikel

- Vi landmænd skal leve med konsekvensen af politikernes beslutninger, skriver Søren Lausten fra SLF i dette debatindlæg.

DEBAT - Som fagligt engageret landmand var det meget forstemmende, at Berlingske, DR1 nyheder i bedste sendetid og flere andre medier fyldte søndagsfladen med, at der nu alligevel er tvivl om Landbrugspakkens berettigelse. I den virkelige verden er det tydeligt, at planterne, der har været underforsynet med N-gødning i en længere årrække, i de seneste to sæsoner har kvitteret for normal mængde N-gødskning.

Landbrugspakken virker

Landbrugspakken har for eksempel betydet, at der nu igen dyrkes dansk maltbyg til ølproduktion med tilfredsstillende proteinindhold. Der er dog stadig et stykke vej til, at danske kornkvaliteter når internationale standarder. Dansk hvede indeholder i år cirka 10 procent protein, mens tysk hvede indeholder 12,5 - 14 procent protein. Det betyder, at dansk hvede for en tysk kornhandler er ca. 3,50 kroner/100 kg mindre værd end hvede fra Tyskland. Det lave danske indhold af protein fører desuden til øget import af soyaskrå, hvilket i sidste ende belaster klimaet.

Naturfredningsforening sponserer forsker

Det helt særlige ved den nye kritik af Landbrugspakken var, at Danmarks Naturfredningsforening tilsyneladende havde hyret en forsker - endda en professor - til at bruge et halvt år på at gennemgå regnemodellen bag Landbrugspakken. Han konkluderer, at der må forventes, at der udledes mere kvælstof til miljøet. Endnu mere forstemmende er det, at politikerne, ført an af Ida Auken, straks er medløbere på et krav om, at Landbrugspakken skal rulles tilbage, og har hasteindkaldt miljø- og fødevareministeren i samråd.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Utilfredsstillende spil

N-gødskningen er blevet til en populær spillebold mellem forskere, embedsmænd, politikere og medier. Alt imens og på trods heraf, prøver landmanden og hans rådgivere at få plantevæksten til at fungere i praksis.

Det er dybt utilfredsstillende for vi landmænd og rådgivere med grundig faglig uddannelse, at skulle drive landbrug på baggrund af tvivlsomme regnemodeller, som nogle få talknusere kan gennemskue, men dog alligevel tolker i vidt forskellige retninger. Og politikerne kan vælge den modelfortolkning de helst vil tro på. Det er ikke seriøst.

Vi landmænd skal leve med konsekvensen af politikernes beslutninger. Derfor må vi forlange, at lovgivning på landbrugsområdet er langsigtet, fagligt funderet og beroende på metoder, der er forankret i den praktiske virkelighed.