Landbrugsstyrelsen vil her i efteråret kontrollere de målrettede efterafgrøder i en særskilt efterafgrødekontrol. Det skriver styrelsen på deres hjemmeside.

Som led i et pilotprojekt vil styrelsen bruge satellitbilleder til kontrollen af de målrettede efterafgrøder. På tilfældigt udvalgte områder i Danmark foretages en automatiseret screening af satellitbilleder. På områderne vil landbrugsstyrelsen udtage én procent af bedrifterne til fysisk kontrol af målrettede efterafgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Færre kontroller

Uden brug af satellitbilleder skulle fem procent af bedrifterne med målrettede efterafgrøder kontrolleres. Det betyder 80 procent færre kontrolbesøg, når styrelsen går i gang med at bruge satellitbillederne.

Ved hjælp af satellitbilleder vil styrelsen reducere antallet af bedrifter med målrettede efterafgrøder, der skal have fysisk kontrol.

Breve udsendes

Som led i pilotprojektet vil styrelsen i ganske få tilfælde anvende satellitbilleder som det eneste grundlag for kontrollen af målrettede efterafgrøder, hvis der, ud fra screeningen, findes overbevisende overtrædelser.

Inden disse sager afgøres, vil landmanden i midten af oktober modtage et brev om, at observationer fra satellitbilleder viser, at der ikke er et tilstrækkeligt areal med efterafgrøder inden for et eller flere ID-15-områder.

Landbrugsstyrelsen lover, at sende breve ud i god tid, inden destruktionsfristen udløber. Der bliver mulighed for, at landmanden enten kan indsende dokumentation for, at der er etableret efterafgrøder på arealet eller i begrundede tilfælde kan få et fysisk kontrolbesøg på de pågældende marker.