Dyrevelfærd for danske svin er i dag reguleret af tre forskellige love.

Og ser man på reglerne på dyrevelfærdsområdet generelt, gælder der i dag 14 love og cirka 40 bekendtgørelser. De mange love og bekendtgørelser gør det uoverskueligt og ufleksibelt at justere reglerne, og det kommer ikke dyrene til gode.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I dag er det en tung proces at ændre i reglerne for dyrevelfærd, fordi det i mange tilfælde kræver et større lovarbejde. Vi kan derfor sidde med ny viden om dyrevelfærd, som må vente på Folketingets behandling, før den kommer dyrene til gode. 14 love og 40 bekendtgørelser tyder på brug for forenkling, og jeg vil rydde op i denne jungle af regler. I fremtiden vil vi have tre love og cirka 20 bekendtgørelser på dyrevelfærdsområdet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Den nye struktur vil også betyde et forslag om at ændre titlen for den nuværende dyreværnslov, så den får det mere tidssvarende navn: dyrevelfærdsloven.

Ekspertgruppe har rådgivet

Ministeren nedsatte sidste år, som var året for dyreværnslovens 100 årsdag en ekspertgruppe, der skulle komme med forslag til en ny struktur for reguleringen på dyrevelfærdsområdet.

- De gode råd fra ekspertgruppen kan nu danne baggrund for en strømlining af reguleringen af dyrevelfærd. Det vil blive langt mere overskueligt og brugervenligt, og dermed også lettere at finde de regler man skal rette sig efter, siger Esben Lunde Larsen.

Ministeren vil sikre, at interessenterne bliver inddraget, så de kan komme med input til det arbejde med lovændringer og bekendtgørelser, som skal indføre den nye struktur. Det kan være i et dialogforum med repræsentanter for landbruget, dyreværnsorganisationer, dyrlægeforeningen, forskningsinstitutioner og relevante myndigheder.