Abonnementsartikel

Loven, der sikrer bedre dyrevelfærd, fylder 100 år i dag.

For 100 år siden fik Danmark sin allerførste dyreværnslov, som blandt andet gjorde det muligt at straffe med bøder og fængsel, hvis dyrene ikke blev behandlet ordentligt. Loven er siden da blevet ændret flere gange, så dyrevelfærden kunne forbedres i takt med samfundsudviklingen og den øgede vækst.

- Dyreværnsloven har sat fokus på dyrevelfærd i 100 år. Den har bidraget til, at der er sket forbedringer for produktionsdyr, men også for forsøgs- og kæledyr. Det er blevet en fælles og prioriteret opgave for samfundet. Skal loven blive ved med at fungere effektivt, så blandt andet ny viden hurtigt kan komme dyrene til gode, er der brug for en modernisering af den samlede lovgivning på dyrevelfærdsområdet. Jeg nedsætter derfor en ekspertgruppe til at se på, hvordan det kan gøres mere enkelt og smidigt - til glæde for dyrene, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Jeg ser med stor alvor på sager, hvor dyr mishandles eller behandles uforsvarligt.

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister

Fejringen af 100-året sker umiddelbart før Folketinget vedtager at skærpe straffene for dyremishandling og for groft uforsvarlig behandling af dyr. Både bødestørrelser og straframmen for fængselsstraffe vil blive fordoblet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg ser med stor alvor på sager, hvor dyr mishandles eller behandles uforsvarligt. Det skal forpligte at holde dyr. Det glæder mig derfor, at Folketinget i begyndelsen af juni 2016 vedtager regeringens forslag om at fordoble straffene for dyremishandling, siger Esben Lunde Larsen.

Dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti, Karina Due, som tilslutter sig regeringens forslag, udtaler følgende:

- Når vi som mennesker anskaffer os dyr, så har vi også ansvar for, at de har det godt. Hvis man mishandler dyr, skal det have en konsekvens, og som det er i dag, er straffen for at mishandle dyr ganske enkelt for lav.

Fødselsdagen for dyreværnloven fejres også med en vandreudstilling. På syv plancher fortælles om dyrenes historie gennem 100 år og de vigtigste milepæle på dyrevelfærdsområdet. Udstillingen formidler overordnet, hvordan samfundsudvikling og vækst giver plads til et større fokus på dyrevelfærd.

Det er historien om udviklingen af lovgivningen i Danmark og EU. Det er historien om koen Maren med træbenet, som var et pragteksemplar og repræsentant for, at hver enkelt dyr havde en værdi. Og det er historien om sporvognslinjen "Buh", der bragte folk fra byen til dyrskuet på landet ? på Bellahøj i København.