Abonnementsartikel

Flemming Fuglede Jørgensen kan ikke afvise, at flere topembedsmandsnavne vil blive nævnt i Bæredygtigt Landbrugs ugebrev.

Det vakte stor virak, da Bæredygtigt Landbrug, i et ugebrev til foreningens medlemmer, valgte at nævne navnet på en topembedsmand i Miljøstyrelsen. Problemet med den navngivne medarbejder var - ifølge Bæredygtigt Landbrug - at han politiserer sit arbejde til skade for landbruget.

Siden dengang har både DJØF, Dansk Magisterforening og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen taget afstand fra den måde at hænge offentligt ansatte ud på. I det nyeste ugebrev fra Flemming Fuglede Jørgensen, formand i Bæredygtigt Landbrug, forsøger formanden at forklare, hvorfor man valgte at udpege en navngiven embedsmand:

"Den samlede samfundselite er åbenbart oprørt over BL's offentlige kritik af navngivne topembedsmænd, som har misinformeret eller manipuleret med politikerne. Senest har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) forsvaret sine medarbejdere på facebook. Han synes, at embedsmændene kun udfører deres job og ikke må kritiseres.

For at skære det ud i pap: Når vi agerer, som vi gør i BL, er det faktisk for at beskytte ministeren. Vi har et embedsværk, der manipulerer. Og vi har set dygtige ministre, der ville landbruget det bedste, som mistede deres job som følge af et fjendtligtsindet embedsværk. Kan BL tillade sig egenhændigt at vurdere, hvilke topembedsmænd som agerer politisk? Jamen, ingen andre gør det jo!", skriver Flemming Fuglede Jørgensen og fortsætter:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

" I årevis har embedsmandsstanden levet et beskyttet liv. En stadig strøm af skiftende ministre har ikke nået at sætte sig fast i stolen, inden en rokade har flyttet dem videre. Så vidt jeg kan huske, har der i min femårige periode i BL været fem-seks forskellige ministre på fødevare- og miljøområdet. BL driver ikke klapjagt. Vi påpeger blot fejl og manipulation med navns nævnelse. Hvis en landmand formodes at lave fejl, lander han på forsiden af den lokale avis. Hvis han har svin, er han opført på en MRSA-liste i den lokale børnehave. Hvis en organisation kræver redelig behandling, kaldes den ekstremistisk. Nu råber DJØF'ere og magistre op om, at de ikke vil nævnes ved navn. Men hvor var deres fagforening f.eks., da hemmelige lydoptagelser fra embedsmænd udstillede ministeren? Hvorfor kaldte de ikke dét forkasteligt? Det er skidt for demokratiet, skidt for borgerne og skidt for skatteyderne, hvis et manipulerende embedsværk er uden modspil."

Formanden understreger også i sit ugebrev, at han ikke kan afvise, at foreningen igen vil udpege navngivne embedsmænd:

" Husk: Mens styrelsen lader årene gå, mister landmandsfamilier deres eksistensgrundlag og går konkurs i hobetal.

Manipulationer, fejl og uretmæssigheder skal påtales. Jeg kan derfor ikke afvise, at flere topembedsmandsnavne vil blive nævnt i vores ugebrev!", skriver Flemming Fuglede Jørgensen.