Abonnementsartikel

Bæredygtigt Landbrug har anklaget Miljøstyrelsen for traktat-krænkelse, men styrelsens vicedirektør henviser til, at Kommissionen ikke har rejst.

Maskinbladet har forelagt vicedirektør Mads Leth-Petersen, Miljøstyrelsen, den kritik af de danske grundvandsindberetninger til EU, som Bæredygtig Landbrugs advokat, Hans Sønderby, har rejst, blandt andet her på Maskinbladet.dk.

Tidligere i dag anklagede Hans Sønderby således Miljøstyrelsen for traktatbrud, fordi de danske grundvandsindberetninger til EU ikke er repræsentative, hvilket er et krav fra EU.

Ingen kritik

Mads Leth-Petersen har svaret skriftligt på flere af kritikpunkterne:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I forhold til Bæredygtigt Landbrugs påstand om, at der ligefrem skulle være tale om en traktatkrænkelse, vil jeg nøjes med at gentage, at Kommissionen ikke har rejst nogen kritik af kvaliteten af vores overvågningsprogram i forhold til nitratdirektivet, skriver Mads Leth-Petersen.

Repræsentativt

- Dette gælder også spørgsmålet om repræsentativitet, som ifølge nitratdirektivet handler om at fastslå omfanget af nitratforurening i vandet fra landbrugsvirksomhed, skriver han videre.

- Med hensyn spørgsmålet om udtag af de 261 indtag fra dybereliggende lag, så er der intet nyt i dette, hvilket også fremgår af overvågningsrapporten og af dagens artikel. Det fremgår i øvrigt også af overvågningsrapporten, at grundvandsovervågningen er blevet udvidet med nye indtag over årene, skriver Mads Leth-Petersen.

Også Tyskland

Han antyder faktisk, at det danske overvågningsprogram er helt efter bogen, og at EU ville kritisere, hvis det blev gjort meget anderledes:

- Faktisk ville det kunne give anledning til kritik fra Kommissionen, hvis det ikke løbende sikres, at der er en passende overvågning af nitrat i grundvand, der kan være påvirket af landbrugsaktivitet. Det kan tilføjes, at for eksempel Tyskland også målretter overvågningen, så det sikres, at grundvandsovervågningen i relation til nitratdirektivet er repræsentativ ift. den diffuse forurening, der stammer fra landbrug.

Mads Leth-Petersen afviser således ikke direkte anklagerne fra Bæredygtigt Landbrug, men henholder sig overordnet til, at EU-Kommissionen ikke har kritiseret det danske overvågningsprogram.