Abonnementsartikel

Bæredygtigt Landbrugs advokat vil have EU-Kommissionen til at rydde op i sagen om de danske grundvandsindberetninger.

EU-Kommissionen skal på banen i rollen som Europas vagthund, mener Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hans Sønderby Christensen.

Han vil have Kommissionen på banen, indtil der er styr på både fortidens og fremtidens regulering af dansk landbrug, og han fremsætter kravet som led i miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) beslutning om at de danske grundvandsindberetninger til EU skal kulegraves.

Begrundelsen for kravet er blandt andet, at der fortsat verserer cirka 200 gødningsstraffesager mod danske landmandsfamilier, og Hans Sønderby ser ikke grund til at holde de mange familier på anklagebænken, efter at ministeren har besluttet kulegravningen.

Ifølge advokaten står Landekvoten for fald.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Og bare den omstændighed, at der nu sker kulegravning bør få straffesagerne til at falde, mener han.

Traktatbrud

I sidste uge beskyldte Hans Sønderby Miljøstyrelsen for EU-traktatbrud, og han kræver som led i kulegravningen, at EU-Kommissionen kommer på banen med henblik på at rydde op i fortid og fremtid.

- Det strider klokkeklart mod EU-retten at have et uigennemsigtigt system, hvor en dansk miljøstyrelse kan tiltage sig kompetence til at sige, at Bæredygtigt Landbrug ikke kan stole på, hvad EU-Kommissionen skriver til et EU-parlamentsmedlem om den danske overvågning. Det strider mod det EU-retlige transparensprincip, at EU-Kommissionen ikke ved, at et medlemslands indberetninger ikke er repræsentative. Desuden er medlemsstaterne forpligtet til loyalt at orientere EU-Kommissionen om alle detaljer i deres overvågning. Også Traktatens loyalitetsprincip er derfor tilsidesat, siger Hans Sønderby.

EU er garant

BL-advokaten mener derfor, at det er helt afgørende, at Europas vagthund kommer på banen.

- Den vagthund er landmændenes garant for fremtidig regulering, som er styret af jura, som "ligger midt på vejen", og som ikke er baseret på juridisk vinkelskriveri styret af Ida Auken og den danske venstrefløjs støtter i centraladministrationen, siger han.

- Efter dette her uskønne forløb må landmændene stille det spørgsmål til politikerne, om man nogensinde tør tro på, at den danske centraladministrations EU-implementering ligger midt på vejen. Nogenlunde sådan sagde professor Peter Pagh i 2011 og beskyldte Miljøstyrelsen for magtmisbrug. I dag forstår jeg godt, at Miljøstyrelsen ikke anklagede ham for injurier for at gøre det, siger Hans Sønderby.

Transparens

- Jeg har hørt ministeren sige, at man skulle etablere et nationalt råd, som skulle holde øje med EU-indberetningerne. Det er ikke et råd, som har rod i EU-retten eller som har EU-retlige beføjelser, og jeg kan derfor ikke anbefale at tage imod invitationen fra ministeren til Bæredygtigt Landbrug, som alene er optaget af at reguleringen foregår i Danmark på vilkår, som skal være mindst lige så gode som i de andre EU-lande, siger Hans Sønderby.

Han slår fast, at de danske indberetninger til EU er et mellemværende mellem den danske regering og EU-Kommissionen, og at de skal opfylde transparensprincippet.

- Det vil sige, at alle tal skal være offentligt tilgængelige. Tallene bliver hverken bedre eller ringere af at blive diskuteret igennem i flere uforpligtende fora, siger han.

Undren

Hans Sønderby undrer sig i øvrigt over ministerens adfærd.

- Først skulle BL's juridiske indsats hånes på generalforsamlingen for at bringe de 20 procent på banen. Så tog organisationen bladet fra munden for alvor, og diskuterede i ugevis åbent med hans embedsfolk, som ikke kunne forhindre, at ministeren blev kaldt i samråd, siger Hans Sønderby.

Han mener, at den bebudede kulegravning hænger sammen med det forestående samråd. Og det er ifølge advokaten en helt utilstrækkelig måde at levere en EU-retlig beklagelse til de 500-600 deltagende landmænd på BL's generalforsamling på.

Hans Sønderby er derfor skuffet over, at ministeren ikke leverede en ordentlig undskyldning til landmændene i form af en strakskorrektion, som kunne have skabt ro om familiens økonomi, vækst og fremgang for landbrugsfamilier.

- Dansk landbrug har været reguleret EU-stridigt alt for længe. Det havde klædt ministeren at bringe det til ophør nu, siger BL-advokaten.