Abonnementsartikel

BL-advokat Hans Sønderby imødegår også Miljøstyrelsens seneste forsvar for hidtidig grundvandspraksis.

Miljøstyrelsen forsøgte onsdag på maskinbladet.dk at imødegå BL-advokat Hans Sønderbys påstand om, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens reelt bekræftede i et samråd i Folketinget, at de danske grundvandsindberetninger er traktatstridige.

Kontorchef i Miljøstyrelsen Hans Peter Olsen argumenterede ikke konkret imod Sønderbys påstand om, traktatkrænkelse, men henviste til, at EU-Kommissionen ikke har rejst kritik af det danske overvågningsprogram under nitratdirektivet.

- En forudsætning for at gribe ind er desuden, at EU-kommissionen modtager grundlaget for at gribe ind.

Hans Sønderby, advokat for Bæredygtigt Landbrug

Holder ikke

Men den undskyldning holder ifølge Sønderbys vurdering ikke EU-retligt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han sammenligner argumentationen med, at det er i orden at køre 200 kilometer i timen, hvis man ikke bliver taget af politiet.

- Det er absolut ingen blåstempling af den danske praksis, at EU-Kommissionen ikke har grebet ind, siger Hans Sønderby.

Han påpeger, at EU's Nitratdirektiv ikke er indrettet sådan, at Kommissionen skal godkende den danske ordning.

- Kommissionen har ikke pligt til at gribe ind, når den støder på fejl. Den kan, men den skal ikke. Langt de fleste sager om medlemsstaternes tilsidesættelser af EU-regler rejses af de private virksomheder, som er ramt af fejlene - som her af Bæredygtigt Landbrug på vegne af deres medlemmer, pointerer han.

Korrekte oplysninger

Og så skal Kommissionen også være vidende om, at der begås fejl.

- En forudsætning for at gribe ind er desuden, at EU-kommissionen modtager grundlaget for at gribe ind. Men denne her sag handler jo om, at EU-Kommissionen ikke har de korrekte og nødvendige oplysninger, påpeger Hans Sønderby.

Ifølge BL-advokaten står der ingen steder i EU-indberetningerne, at de danske myndigheder ikke har et overblik overblik over nitratforureningen.

- Kommissionen ved simpelthen ikke, at Danmark ikke kan præstere et tal for omfanget af forurening i Danmark, siger Sønderby.

Udvikling eller ommfang1

- Danmark har indberettet en masse tal, som viser en negativ udvikling i omfanget af nitratindholdet i grundvandet. Hvor skulle Kommissionen så vide fra, at ingen af disse tal dækker det helt centrale, nemlig omfanget af nitratforurening, spørger advokaten.

- Det blåstempler derfor slet ingenting, at EU-Kommissionen ikke har grebet ind over for den EU-stridige implementering.

Statsministeren på banen

EU-Kommissionen bør ifølge Sønderby straks informeres om denne helt grundlæggende manglende fejl ved de danske indberetninger.

- Hvis ikke Miljøstyrelsen eller Miljø- og Fødevareudvalget selv gør det straks, må ststsministeren inddrages, siger Hans Sønderby.

Han vil have EU-Kommissionen på banen, så der kan blive ryddet op i de forkerte oplysninger, som er indberettet til EU om dansk landbrugs forurening af grundvandet.