Abonnementsartikel

BL-advokat Hans Sønderby Christensen mener, at vicedirektør Mads Leth-Petersen, Miljøstyrelsen, reelt bekræfter en krænkelse af EU-traktaten med det svar, han torsdag gav på maskinbladet.dk.

De danske grundvandsindberetninger til EU angiver en procentsats for nitratpåvirket grundvand, men dermed begår Miljøstyrelsen en simpel, men meget alvorlig regnefejl.

Det mener Hans Sønderby Christensen, Bærdygtigt Landbrugs advokat, som derfor er meget bekymret over vicedirektør Mads Leth-Petersens svar torsdag til Maskinbladet, hvor vicedirektøren forsvarer, at 261 nitratfri prøveindtag forsvandt ud af indberetningen til EU.

- Hvis ikke man indberetter oplysninger fra hele grundvandet, når man bruger procenttal til at fortælle om landbrugets påvirkning af dansk grundvand, fører man jo Kommissionen og Folketinget bag lyset.

Hans Sønderby, advokat

- Medlemsstaterne er blevet bedt om at oplyse omfanget af forurening i grundvandet, som kommer fra landbruget. Og når man bruger procenter til at fortælle EU om dansk landbrugs påvirkning af dansk grundvand, skal man naturligvis inddrage alt grundvandet i nævneren. Og ikke bare en del af grundvandet, siger Hans Sønderby.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han uddyber, at man selvfølgelig ikke kan fastslå omfanget af landbrugets påvirkning af grundvandet i procent uden at indregne al grundvandet - det vil sige både det nitratholdige og det nitratfrie.

Alvorlig udeladelse

- Tallet 20 procent, som man har brugt til at beskrive omfanget af landbrugets forurening med, giver jo ingen mening, hvis det kun tages ud af en del af grundvandet, for eksempel ud af det øverste grundvand. Så er det jo et komplet meningsløst procenttal, siger han. Når det reelle svar kun er på cirka 1 procent, er det naturligvis meget alvorligt, at man har undladt at indregne alt i nævneren, siger Hans Sønderby.

Han citerer Nitratdirektivet, hvoraf det fremgår, at medlemsstaterne skal fastslå omfanget af forurening i grundvandet - ikke bare i en del af det:

"De medlemsstater, som lader artikel 5 gælde for hele deres nationale område, skal overvåge nitratindholdet i vand (overfladevand og grundvand) på udvalgte målesteder, som gør det muligt at fastslå omfanget af nitratforureningen i vandet hidrørende fra landbrugsvirksomhed." (nitratdirektivets artikel 5, stk. 6, andet led)

Ført bag lyset

- Hvis ikke man indberetter oplysninger fra hele grundvandet, når man bruger procenttal til at fortælle om landbrugets påvirkning af dansk grundvand, fører man jo Kommissionen og Folketinget bag lyset, konstaterer han.

- Det svarer til, at man vil fastslå mængden af personer, som kører for stærkt i procent men undlader at medtælle den ene halvdel, for eksempel kvinderne, i nævneren. Så vil man jo få en urimeligt stor procentsats, og danskerne vil ligne fartdjævle, siger Hans Sønderby.

Han hæfter sig derfor ved, at vicedirektøren i forgårs erkendte kravet om repræsentativitet.

- Det krav kan man ikke løse ved kun at se på en del af grundvandet. Det er elementær viden. For som de siger det på Wikipedia, så "kan kun en undersøgelse af hele populationen" leve op til kravet om repræsentativitet. Man må ikke snyde på vægten ved at operere med delmængder, hvis man vil kalde sig for repræsentativ, siger han.