Tyskland er anklaget ved EU-domstolen for ikke at overholde miljøregler om udledning af nitrat fra landbruget. Det kan få konsekvenser for Danmark.

EU-domstolen har anlagt en sag mod Tyskland, som anklager tyskerne for ikke at leve op til et EU-direktiv, som skal beskytte vand mod udledning af nitrat fra landbruget. Det skriver Dagbladet Information.

Baggrunden er, at Tyskland i 2012 afleverede en rapport, som viste, at forureningen af både grundvand og overfladevand var væsentligt forværret. Især i området omkring Østersøen. Derfor søsatte tyskerne nogle tiltag, som havde til formål at rette op på problemerne. Tiltagene var dog ikke nok for EU-domstolen, som i 2016 indledte en sag mod Tyskland.

- Sagen kan muligvis også få betydning for, i hvilket omfang vi kan tage andre midler i brug for at opfylde EU's miljøkrav,

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister

Set fra et dansk perspektiv gør de tyske udfordringer det sværere for Danmark at leve op til de miljøregler, Danmark er forpligtet til. Derfor vil Danmark nu komme Tyskland til undsætning. I et notat, Miljø- og Fødevareministeriet har sendt til Folketinget fremgår det, at sagen mod Tyskand kan få principiel betydning for, hvornår et EU-land skal iværksætte supplerende eller skærpede foranstaltninger efter nitratdirektivet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det handler om, hvornår de miljøfaglige data er tilstrækkelige til at konstatere, at der er behov for yderligere foranstaltninger efter nitratdirektivet. Sagen kan muligvis også få betydning for, i hvilket omfang vi kan tage andre midler i brug for at opfylde EU's miljøkrav, siger Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen til Information.

Danmark vil sætte spørgsmålstegn ved, hvor kort tid et land har til at bringe orden i forureningen, før det får konsekvenser.