Som et tiltag i Naturpakken 2016, som blev indgået af V, K, LA og DF, skal danske landbrugsstuderende fremover uddannes i naturpleje som en obligatorisk del af landbrugsuddannelsen. De kommende landmænd skal blandt andet undervises i, hvordan afgræsning af naturarealer kan sikre, at områder ikke gror til. På den måde kan man nemlig holde arealerne lysåbne til glæde for de dyr og planter, der trives bedst i disse omgivelser.

- Danmark har et rigt og mangfoldigt dyre- og planteliv, og det skal vi også have fremover. Nu kommer naturpleje på skoleskemaet for alle fremtidens landmænd på landets landbrugsskoler for at sikre det bedst mulige grundlag for, at danske landmænd har viden og forudsætninger for at tage vare på naturen, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også på efteruddannelsesområdet styrkes indsatsen for naturpleje. Landbrug & Fødevarers faglige videnshus Seges skal i de kommende år fortsætte efteruddannelsen af landmænd og konsulenter. Her kan landmænd over hele landet få gratis kurser og undervisning i naturpleje og udveksle gode råd og erfaringer.

- Vi skal have så gode erhvervsuddannelser som muligt. De skal afspejle den virkelighed, som den enkelte landmand eller konsulent møder til daglig. Den virkelighed handler blandt andet om fagligt at tage vare på natur og landskab. Derfor skal det også være en selvfølgelig del af de uddannedes faglighed fremover, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Samtidig fortsætter indsatsen om at afholde efteruddannelse om naturpleje for landmænd frem til 2019. Efteruddannelsen skal sikre, at landmænd forstår de regler, der er forbundet med at modtage offentligt tilskud til at udføre naturpleje. Det vil lette landmandens hverdag og reducere behovet for kontrol og administration.

Landbruget er en vigtig naturforvalter

Et øget fokus på naturpleje på landbrugsuddannelserne bliver også bakket op i erhvervet. Hos Landbrug & Fødevarer vækker det glæde, at landbrugsstuderende fremover bliver klædt bedre på til at tage vare på naturen.

- Landbruget er en de vigtigste forvaltere af vores natur, og det er et ansvar, vi tager alvorligt. Som moderne landmand er du nødt til at vide noget om naturen og de regler, der er på området. Både for at undgå at komme galt afsted, men også for at vide, hvordan du kan skabe de bedste vilkår for de vilde dyr og planter på din bedrift, siger Lone Andersen, der er formand for det faglige udvalg for landbrugsuddannelsen og viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der findes 18 landbrugsskoler i Danmark. I omegnen af 3.000 elever studerer for øjeblikket på skolerne, og ca. 750 bliver færdige hvert år. Naturpleje kommer på landbrugsskolernes skoleskema i sommeren 2017.

Den nye efteruddannelsesperiode for landmænd starter i foråret 2017.