Advokat Uffe Baller vandt i sidste uge en sag om overgødskning ved Byretten i Holstebro og kalder afgørelsen både klar og modig.

Det juridiske slagsmål er nu i fuld gang, efter at to domme om overgødskning fra henholdsvis byretten og landsretten peger i hver sin retning.

Advokat Uffe Baller, der vandt sagen for sin klient ved byretten i Holstebro, er tilfreds med, at dommeren i Holstebro er meget klar i sin begrundelse for dommen, nemlig at straffelovens paragraf 3 skal anvendes.

- Vestre landsret burde have forholdt sig til artikel 7 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Uffe Baller, advokat

Paragraffen betyder, at det er retstilstanden på domstidspunktet, der er gældende, og derfor frifindes landmanden for at have overgødsket. For i mellemtiden har landbrugspakken lempet gødningskvoterne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

God prøvesag

- I sagen fra Holstebro er der ikke gødet mere, end der ville være lovligt i dag med de lempede normer. Det er der i sagen fra landsretten, og det kan spille ind, siger Uffe Baller.

Han mener derfor, at sagen fra Holstebro er en bedre prøvesag, end sagen som blev tabt i Viborg.

Og det ligger fast, at sagen vil blive prøvet for landsretten. Uffe Baller oplyser nemlig, at anklageren har meddelt, at sagen ankes.

Klar begrundelse

Uffe Baller tøver ikke med at kalde begrundelsen for dommen i Holstebro meget klar, og han synes det er modigt af dommeren at komme med så klar en begrundelse i betragtning af, at landsretten dagen før havde vurderet, at paragraf 3 ikke skulle anvendes i en lignende sag, hvor landmanden blev dømt.

- Normalt har en landsretsdom højere rang end en byretsdom, men med denne byretsdom er usikkerheden genskabt, fordi byretten klart siger noget andet end landsretten, siger Uffe Baller.

Europæisk menneskeret

Uffe Baller mener, at byretsdommeren har ret, når han går lige til paragraf 3, fordi det er en hovedregel i paragraf 3, at en lempeligere lov skal anvendes.

- Det er helt på linje med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 7 samt Menneskerettighedsdomstolens praksis, siger Uffe Baller.

Han mener således helt klart at paragraf 3 i Straffeloven bør bruges.

- Det er en del af et universelt princip, der beskytter borgerne, siger han og tilføjer, at Vestre landsret burde have forholdt sig til artikel 7 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Høj succesrate

Uffe Baller oplyser, at han har 30-40 gødningssager af de cirka 50 sager, der er tilbage.

Hidtil er der faldet dom i 14 af de gødningssager, som han har ført siden november 2015. De ni er vundet, tre er delvist vundet og en enkelt er fundet fuldt ud skyldig. Dommene er afsagt både før og efter landbrugspakkens lempelser af gødningsnormerne.