Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer mener, at Danmarks Naturfredningsforening vildleder, når foreningen sammenligner danske og tyske gødskningsregler.

Landbrug & Fødevarer tilbageviser også Danmarks Naturfredningsforenings påstand om, at der skulle være en parallel mellem den danske landbrugspakke og det forhold, at EU rejser en sag mod Tyskland for mangelfuld implementering af Nitratdirektivet.

- Tyskernes håndtering af husdyrgødning er på et helt andet niveau end den danske. De er først nu ved at få styr på deres husdyrgødning, når det gælder forhold som både opbevaring og udbringning, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

- Det er forhold, vi fik styr på i begyndelsen af 1990'erne. Tyskerne er dermed 20-25 år bagefter.

Flemming Nør-Pedersen, direktør L&F

- Det er forhold, vi fik styr på i begyndelsen af 1990'erne. Tyskerne er dermed 20-25 år bagefter. Så det er vildledende, når Danmarks Naturfredningsforening drager sammenligning mellem Danmark og Tyskland, for vi er på forskellige stadier, siger Flemming Nør-Pedersen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han nævner en række forhold, som tyskerne først nu skal til at tage hånd om, mens, der i mange år har været styr på det i Danmark.

- Politisk har tyskerne for eksempel haft en kraftig subsidiepolitik i forhold til biogas, og alt det majs med videre, som køres igennem anlæggene, har slet ikke indgået i deres gødningsregnskaber. Det har vi styr på i Danmark, siger han.

Det samme gælder krav til opbevaring af husdyrgødning.

- Og bredspredning af gylle blev forbudt i Danmark for 17-18 år siden, så hele gyllehåndteringen er på et helt andet niveau i Tyskland end i Danmark, mener Flemming Nør-Pedersen og understreger dermed endnu en gang, at Danmarks Naturfredningsforening vildleder med sin sammenligning.