Landbrug & Fødevarer har i dag sendt Egedal Kommune et brev med krav om omfattende aktindsigt på baggrund af det varslede forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler

Direktør Flemming Nør-Pedersen skriver blandt andet i henvendelsen til kommunen, at Landbrug & Fødevarer som repræsentant for en række lodsejere ønsker aktindsigt i alt materiale og al korrespondance i forbindelse med kommunens planer om at forbyde opbevaring og anvendelse af pesticider.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kort høringsfrist

- Henset til, at høringsfristen i de af kommunen udsendte varslingsbreve er sat til den 23. juni 2016, forventer Landbrug & Fødevarer en hurtig tilbagemelding vedrørende aktindsigtsanmodningen, og vi forbeholder os på lodsejernes vegne muligheden for at begære høringsfristen udsat, skriver L&F videre.

Flemming Nør-Pedersen siger til Maskinbladet, at L&F vil bruge aktindsigten til at komme helt til bunds i, hvilket fagligt grundlag, Egedal Kommune er i besiddelse af, i forhold til det voldsomme indgreb, der er varslet over for en række gunrdejere i Søsum-området:

- Kommunen har en klart udtrykt plan om at forbyde at opbevare og anvende alle pesticider i det pågældende område, siger Flemming Nør-Pedersen.

Én million i erstatning

Han nævner et eksempel på, at en landmand i området er tilbudt cirka én million kroner i erstatning og siger videre:

- Det skyldes, at det ikke er små arealer, som er i spil. Jeg forestiller mig, at den landmand, hvis kommunen får sin vilje, har små fire uger til at reagere på, at man de facto vil lukke hans virksomhed. Derfor handler Landbrug & Fødevarer hurtigt. GEUS, som er den relevante forskningsinstitution på området, udtalte sidste år, at regelret anvendelse af moderne og godkendte pesticider ikke truer grundvandet i Danmark. Om man så i Egedal Kommune ligger inde med særlige oplysninger om geologi eller andet, der retfærdiggør et så voldsomt indgreb, som, vi vurderer, er ude af proportion med problemets omfang. De stoffer, man har fundet i meget små koncentrationer, stammer fra pesticider, som for længst er forbudt og derfor ikke anvendes længere, siger Flemming Nør-Pedersen, der peger på, at der skal være proportionalitet mellem et indgreb og problemets omfang.