Abonnementsartikel

Hos Vostrup Øko, hvor hovedfokus ligger på produktion af kartofler og gulerødder, viser de første erfaringer og udbyttemålinger en klar effekt af controlled traffic farming (CTF). GPS er kommet for at blive, og der arbejdes på flere tekniske løsninger for at kunne udrulle centimeterpræcise faste kørespor i hele arealet med grønsagsdyrkning.

På kanten af Ringkøbing Fjord og et par stenkast fra den genoprettede Skjern Å ligger Vostrup Øko. Her driver Niels Christian Nielsen 160 hektar jord med hovedfokus på økologiske kartofler og gulerødder. Jordskokker og rødbeder er også at finde i markplanen samt lidt korn, fodermajs og ærter.

Vostrup Øko deltager i GUDP-projektet Økologi i Sporet, hvor forskere, landmænd, maskinproducenter og Økologisk Landsforening over en fireårig periode (2012 - 2016) undersøger og udvikler mulighederne for, at anvende GPS, kontrolleret trafik og lignende teknologier i det økologiske jordbrugs tjeneste.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vostrup Øko har tre forsøgsparceller, som over fire år dyrkes efter tre forskellige systemer. I den ene parcel er trafikken tilfældig, og der pløjes og stenstrenglægges hvert år i forsøgsperioden før den efterfølgende afgrøde. I den næste parcel foregår al trafik i faste kørespor uden for dyrkningsbedet - bortset fra afgrødehøsteren, som kører i bedet. Som i den første parcel pløjes og stenstrenglægges der hvert år. I den sidste parcel foregår al trafik i faste kørespor uden for bedet. Der blev pløjet og stenstrenglagt inden første dyrkningssæson, men ikke i resten af den fireårige forsøgsperiode. I forbindelse med høst har der heller ikke været trafik i bedet. Alle parceller gødes ens og har samme sædskifte i forsøgsperioden; gulerødder fulgt af kartofler, rødbeder og til sidst fodermajs.

Tilpasningerne og forbedringer

Hidtil har Niels Christian Nielsen dyrket sine grøntsager i bede på godt to meter i bredden, mens kartoflerne har været dyrket i en bedbredde på 1,6 meter.

- I forsøget stenstrenglægger vi i 2,18 meter, og det giver plads til tre rækker kartofler frem for to, siger Niels Christian Nielsen.

En anden årsag til, at han deltager i udviklingsprojektet er ønsket om mindre jordbearbejdning og genbrug af stenstreng i flere dyrkningssæsoner og afgrøder.

- Vi vil gerne genbruge stenstrenglægningen og reducere behovet for pløjning, og med RTK-GPS kan vi finde nøjagtig det samme spor igen inden for 1-2 centimeters nøjagtighed. Det er interessant at genbruge stenstrengen til flere afgrøder. En stenstrenglægning koster 2.000 - 3.000 kroner pr. hektar, så det er også økonomisk interessant, hvis vi kan nøjes med at gøre det hvert tredje-fjerde år, siger Niels Christian Nielsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den tredje årsag til Vostrup Økos deltagelse i Økologi i sporet er ønsket om at holde trafikken væk fra dyrkningsbedet for at få en bedre jordkvalitet.

- Det er et meget lille forsøg, men det vi kan se er, at der hvor der ikke har været trafik i bedet, der er jorden mere løs, fortæller Niels Christian Nielsen, der også har registreret en udbytteforskel i forsøgets andet år.

- Andet år i kartofler målte jeg lidt større udbytte i parcellen med faste kørespor og nul trafik i bedet sammenlignet med, der hvor vi haft faste kørespor, men trafik i bedet i forbindelse med høst. Og udbyttet var markant bedre end det areal, hvor der har været tilfældig trafik. Det skal siges, at jeg kun har lavet udbyttemålinger én sæson, så der skal flere gentagelser til, før man kan sige noget sikkert om det.

I Agro, der udkommer i morgen fredag den 8. maj kan du læse mere om Vostrup Øko og de erfaringer de har gjort sig med faste spor og deres tilpasning af maskinparken, samt den overraskende effekt, der har været på ukrudtet i forsøget.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.