Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer afviser i et brev til Folketingets Fødevareudvalg at have været for lemfældig med administrationen af Promilleafgiftsfonden.

I forbindelse med 1. behandlingen af fødevareminister Dan Jørgensens (S) forslag om ændring af lovgivningen om Promillefonden, sagde ministeren blandt andet som begrundelse for lovgivningen, at administrationen "er blevet kritiseret for at være lemfældig".

Derfor vil fødevareministeren fremover selv have lov til at udpege fondens formand, udvide fondsbestyrelsen, flytte administrationen fra Landbrug & Fødevarer til Naturstyrelsen, kræve 10-årige strategiplaner og 1-årige handleplaner, som han skal godkende

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, afviser kritikken fra ministeren og peger i et brev på, at udfordringerne i Videncenter for Svineproduktion (VSP) handlede om håndteringen af EU-projekter:

Fuldstændig adskilt

- I disse projekter er det EU-lovgivningen, der gælder, og Promilleafgiftsfonden kunne således ikke med sit regelsæt og vejledninger have gjort noget for at forhindre, at VSP skulle have håndteret administrationen af EU-midlerne på en anden måde, fortsætter han.

Han slår samtidig fast, at administrationen af fondene er "fuldstændig adskilt fra tilskudsmodtagerne":

- Også de tilskudsmodtagere, der har til huse på Axelborg. Administratorerne af fondene har således ikke adgang til dokumenter, filer m.v. hos tilskudsmodtagere, lige som tilskudsmodtagerne på Axelborg ikke har adgang til fondenes arkiver, påpeger han.

Revisorregnskab

Samtidig gør han opmærksom på, at tilskudsmodtagerne skal aflægge et revisorpåtegnet regnskab til fondene for anvendelsen af tilskud:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Fondene modtager således ikke de bagvedliggende bilag og må derfor stole på, at tilskudsmodtagers revisor har efterprøvet, at midlerne er brugt i overensstemmelse med det givne tilsagn, at der foreligger den fornødne dokumentation for de enkelte poster i regnskabet, og at kravene i administrationsbekendtgørelsen er overholdt. Det er således tilskudsmodtagers revisor, der skal gøre fondene opmærksomme på uregelmæssigheder.

Retter bager for smed

Lars Hvidtfeldt slutter:

- Promilleafgiftsfondens bestyrelse og administration har overholdt samtlige regler, og som det gælder i sagen vedrørende VSP, har Promilleafgiftsfonden ikke adgang til bilag hos tilskudsmodtagere, herunder heller ikke fra Fåreafgiftsfonden og denne fonds tilskudsmodtagere.

Det kan i øvrigt bemærkes, at administrationen af Fåreafgiftsfonden først inden for de senere år er blevet en del af L&F's Fondssekretariatet, hvorfra Promilleafgiftsfonden også administreres. I de år, hvor der blev konstateret uregelmæssigheder i administrationen af Fåreafgiftsfonden, blev Fåreafgiftsfonden således administreret i en anden konstellation og af andre personer, end det er tilfældet i dag. Ministerens udtalelse er derfor forkert, og administrationen af Promilleafgiftsfondene er ikke blevet kritiseret.