Abonnementsartikel

En tilpasning af omkostningerne har været med til at redde 2014 trods faldende priser på minkskind.

Efter flere år med gode priser på skind, så oplevede minkbranchen et dyk i prisen fra 613 kroner pr. skind i 2013 til en skindpris i 2014 på 315 kroner.

Konsekvensen heraf kan aflæses i 2014-regnskaberne, som LandboNords økonomer i øjeblikket er ved at analysere. Men på trods af et markant fald i dækningsbidraget, så har minkavlerne formået at få begrænset deres kapacitetsomkostninger og har som gennemsnit opnået et flot resultat efter renter på 757.000 kroner for året 2014.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Skindpriserne, som de danske avlere har opnået, ligger højt sammenlignet med skind indleveret til Kopenhagen Fur, fra udenlandske producenter. Det er et udtryk for bedre kvalitet af skindene, og kvalitet er, i større omfang end tidligere, blevet honoreret. Vi kan endvidere konstatere store forskelle i skindprisen afhængigt af typevalg. Dette er på mange farme et fokusområde i 2015, siger økonomikonsulent hos LandboNord, Niels Mikkelsen.

Tilpasningsevne

Hvert år gennemgår LandboNords ØkonomiRådgivning årsrapporter for hele branchen, for at få det bedste billede af branchen til at rådgive kunderne ud fra. Benchmarkanalyserne har vist, at minkbranchen har en god tilpasningsevne.

- Der har i 2014 været meget fokus på at få styr på kapacitetsomkostningerne, og resultaterne for 2014 viser et betydeligt fald på 25 % på udgiften til løn og vedligehold, når vi sammenligner med 2013. Dette viser en god tilpasningsevne i et år, hvor starten var præget af usikkerhed om afsætning og priser. Vores benchmarksanalyser har vist sig at være et skarpt værktøj til at rådgive vores kunder med. Selvom det er tidligt på året, så har vi i databasen 44 årsrapporter, som vi kan benchmarke den enkelte minkavlers resultat med. Her kan vi se, hvad man på bedriften gør godt, og hvor der er muligheder for at optimere, siger Niels Mikkelsen.

2015

Baseret på årsrapporterne og den nuværende prisudvikling på skind, så er Niels Mikkelsen umiddelbart optimistisk på branchens vegne.

- De første auktioner i 2015 har vist stigende priser på skind. Både som en konsekvens af en bedre dollarkurs, men også som et resultat af en strengere vinter i Kina, der har øget efterspørgslen på pelse, og dermed skind fra Danmark. Baseret på forventninger om et uændret prisniveau resten af 2015, vil der hovedparten af minkavlerne også opleve sorte tal på bundlinjen i 2015, siger Niels Mikkelsen.