Abonnementsartikel

Nu kan mælkeproducenterne tegne et abonnement på at få køerne til at levere mælk. Løsningen hedder InTouch og er Keenans seneste bud på at øge mælkeproduktionen uden at øge fodermængden.

Irske Keenan vil nu med helt ned i fodertruget hos de danske mælkeproducenter. Ved årsskiftet lancerer firmaet den nye InTouch-løsning, som er en udbygning af firmaets fuldfodervogne. Løsningen består af en lille boks, som automatisk sender detaljerede oplysninger om foderblandingen af sted til Keenan, og hvis blandingen pludselig begynder at afvige fra den optimale sammensætning, så får landmanden besked herom.

- Lige så snart foderet afviger fra planen, mister landmanden penge. Ideen med InTouch er at gøre det let at lave en ensartet fodring hver dag. Straks landmanden tænder for boksen, sendes hans data afsted, så vi kan følge hans fodersammensætning. Hvis der er udsving, så kan vi tage kontakt til ham og fortælle, hvor fodringen er begyndt at skride, og resultatet er, at landmanden får en øget profit, siger Gerard Keenan, adm. direktør i Keenan.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han slår samtidig fast, at landmanden naturligvis også kan vælge at få sine data sendt til sin egen rådgiver, som kan overvåge dataene for ham, hvis han foretrækker det.

En kvalitetssikring

Keenan har været på markedet for fuldfodervogne siden 1983 og har i dag 32.000 kunder i 50 lande. Firmaet har omkring 30 procent af det danske marked, og grundstenen i forretningen er Mech-fiber-systemet, som er en integreret del af firmaets mixervogne, og hvis opgave det er at optimere foderblandingen, så den optages bedst muligt i vommen på koen.

InTouch er en overbygning hertil og er en kvalitetssikring, hvor alle data om foderblandingen hele tiden kan sammenlignes med tidligere blandinger, så det bliver tydeligt at se, hvad afvigelser fra den optimale fodring betyder i kroner og øre. Landmanden kan sågar vælge at sammenligne sin produktion med andre landmænds produktion, hvis han skulle ønske det.

500 liter mere mælk

Det nye InTouch-system, som nu lanceres i Danmark, bruges allerede af 3000 landmænd, og Keenan påpeger, at systemet kan betale sig selv hjem, hvis blot man har fem køer. Keenan stiller mælkeproducenterne i udsigt, at den enkelte ko i løbet af to år vil producere 500 liter mælk ekstra om året, hvis man gør brug af InTouch - vel at mærke uden brug af mere foder.

- Nutidens mælkebønder har en stor udfordring. De skal øge ydelsen pr. ko, og de seneste ti år har det kun været muligt at gøre, hvis man gav køerne mere kraftfoder. Men fordi der nu er et meget snævert forhold mellem mælkeprisen og prisen på kraftfoder, er det ikke rentabelt at fortsætte på den måde. Hvis man giver et kilo ekstra kraftfoder i dag, giver det kun 0,8 til 1 liter mælk ekstra, og det er ikke sund forretning, siger Gerard Keenan.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Set i det lys virker Keenans ord om, at InTouch kan give 500 liter mere mælk om året, ganske tillokkende. Keenan erkender dog, at meget højtydende besætninger også er de sværeste at løfte, og da de danske mælkebønder hører til blandt de dygtigste, kunne man forestille sig, at der ikke var meget at hente i det nye system for dem. Men målet for Danmark er ambitiøst. Keenan regner med at kunne løfte en gennemsnitlig dansk ko med 500 til 1000 liter om året med samme mængde foder og en ekstra laktation.

Stabilitet med rapporter

For at få det maksimale ud af InTouch anbefaler Keenan, at landmanden genererer en rapport over sin fodring mindst en gang om ugen. Det sker via computer og tager under fem minutter og viser tydeligt, hvad eventuelle variationer i fodringsblandingen betyder i kroner og øre. Rapporternes formål er at give stabilitet i fodringen, og jo flere af dem, man laver, jo nemmere bliver det også at se tendenser ? gode som dårlige. Når udsvingene i fodringen bliver for store, registreres det af et overvågningssystem hos Keenan, som udløser en alarm. Og så kan man blive ringet op af dansktalende medarbejdere fra Keenans kontrolcenter. Ordningen er abonnementsbaseret, og prisen er i omegnen af 1000 euro om året.

- Hvis vi kan se, at der er noget galt, så kan vi tage kontakt. Landmænd ønsker ikke data ? de vil vide, hvis der er noget galt, og hvad de skal gøre ved det. Vores viden er kun noget værd, hvis den er brugbar, siger Gerard Keenan.

Data altafgørende

Keenan oplyser selv, at firmaet bruger fem procent af budgettet på at udvikle løsninger, som øger koens ydelse, og firmaet lægger ikke skjul på, at det er data fra kundernes besætninger, der er grundstenen i forretningen.

- Vores kunder er altafgørende. Det er fra dem, vi har vores kæmpe datasæt over, hvordan maden optages bedst muligt i vommen, siger Gerard Keenan med henvisning til de 11.000 gårde og over en million køer, der i mere end ti år har leveret fodringsdata til Keenan.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Keenan oplyser selv, at 82 procent af de landmænd, som har benyttet InTouch indtil nu, har oplevet en øget produktion, og Gerard Keenan vurderer, at de nyeste erfaringer med InTouch kan hæve det tal til 90 procent. At der er en andel af mælkebønder, som ikke oplever øget produktion tilskriver han, at alle besætninger er forskellige, og at den helt perfekte løsning endnu ikke eksisterer.