Abonnementsartikel

Et samlet kort over hvilke vandløb og søer, der fremover skal have randzoner, er stadig under udarbejdelse.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) oplyser over for Folketingets Fødevareudvalg at et samlet kort over, hvilke vandløb og søer, der fremover skal have randzoner, forventes at være klar omkring 1. juli i år.

- Miljøministeriet er aktuelt - med bidrag fra kommunerne - i gang med at udarbejde et samlet vejledende kort over de vandløb og søer, som er omfattet af den sektorlovgivning, som forslag til ændring af randzoneloven henviser til og som fremover skal have randzoner. Det drejer sig blandt andre om de offentlige vandløb og søer med krav om 2-meter bræmmer, vandløb og søer beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, og vandløb og søer for hvilke, der er fastsat miljømål i de statslige vandplaner, oplyser ministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kortlægningen baseres på eksisterende, offentligt tilgængelige data, som i dag er tilgængelige i forskellig form og fra forskellige indgange.

Processen består i at samle, kvalitetssikre og vise data fra de fire typer vandløb og søer i en ensartet digital form med henblik på at skabe en samlet indgang og et mere nøjagtigt kortgrundlag for myndigheder og lodsejere end det nuværende grundlag.