Abonnementsartikel

Der bliver travlhed i Fødevareministeriet, hvis alle de påtænkte initiativer skal gennemføres i 2014.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) kan se et meget travlt år i møde. Det fremgår af den liste over konkrete forslag og initiativer, som han har fremsendt til Hans Chr. Schmidt fra Venstre, der i et skriftligt spørgsmål til ministeren havde bedt ham fremsende en liste over konkrete forslag og initiativer, som regeringen arbejder med, der sigter på at bidrage til at forbedre landbrugets konkurrenceevne.

Dan Jørgensen peger i sit svar blandt andet på Vækstplan.dk, der rummer afgiftslettelse for fødevareerhvervet på cirka 700 millioner kroner:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vækstplanen vurderes at have en generel positiv indvirkning på landbruget, gartnerierne, fiskeriet og fødevareerhvervet, oplyser Dan Jørgensen.Han noterer videre, at der under  landdistriktsprogrammet er afsat 150 millioner kroner til at understøtte investeringer i nye miljørigtige stalde, og at der tilføres yderligere 45 millioner kroner til denne indsats, så der inden årets udgang kan gives tilsagn for næsten 200 millioner kroner til nye staldanlæg.

Task Force

Af andre initiativer peges der på:

- "Vækstplan Fødevarer", der skal medvirke til at skabe ramme for, at Danmark i de kommende år står godt rustet til at omsætte de globale vækstmuligheder på fødevareområdet til gavn for vækst og jobskabelse. Det omfatter en række initiativer - for eksempel: nabo- og væksttjek af fødevarelovgivningen samt eksportstrategi inden for fødevareklyngen.

- Aftale om at etablere Landbrugets FinansieringsBank (LFB), som Erhvervs- og Vækstministeriethar bragt Finansrådet, Landbrug & Fødevarer, Nykredit og DLR Kredit sammen om.

- Opfølgning på Kvægbrugets Task Force.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med partnerskabet "Månegrisen" har Fødevareministeriet sat sig i spidsen for arbejdet forfremtidens bæredygtige og miljørigtige svineproduktion.

- GUDP er et program under Fødevareministeriet, der støtter forretningsorienteret udvikling i fødevareerhvervet i Danmark gennem tilskud til projekter, der bidrager til vækst,  beskæftigelse,miljøforbedringer samt ressourceeffektivitet. I 2013 bliver der under GUDP uddelt cirka 313 millioner kroner.

Bioøkonomipanel

Det noteres også, at regeringen har afsat 246 millioner kroner til fødevarerelateret strategisk forskning og udvikling - heraf 30 millioner kroner til økologi og 116 millioner kroner til forskning i blandt andet bioressourcer, fødevarer og produktionssystemer i fødevareerhvervet.

- For effektivt at fremme udviklingen af en bæredygtig dansk bioøkonomi har regeringen oprettet et nationalt bioøkonomipanel bestående af ledende virksomheder og forskere samt centrale organisationer og myndigheder, slutter Dan Jørgensen.