Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer glæder sig over den netop indgåede aftale om landdistriktsmidlerne, der skaber muligheder for at investere i grønnere og mere miljørigtigt landbrug. Desværre er der blevet færre midler at gøre godt med.

Landmænd kan de kommende to år se frem til cirka 2,5 milliarder kroner, som for eksempel kan søges til investeringer i moderne miljøteknologi, økologi og til naturpleje. Det står klart efter at regeringen har indgået en politisk aftale om landdistriktsmidlerne for 2014 og 2015 med V og K.

- Aftalen prioriterer investeringer i landbrug ret højt de kommende to år. Det skaber gode muligheder for, at de danske landmænd kan blive ved med at bidrage til den grønne omstilling af det danske samfund, siger formand Martin Merrild.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Eksempelvis vil der være cirka 580 millioner kroner, som landmænd kan søge til investeringer i miljøteknologi, der kan nedbringe udledningen til vand og luft yderligere, og Landbrug & Fødevarer forventer desuden, at landdistriktsmidlerne kan gå til investeringer i øget dyrevelfærd, som anbefalet i Task Force Kvæg.

Aftalen indeholder ligeledes cirka 480 millioner kroner til investerings- og arealtilskud til økologiske landmænd. 

Fin balance

Landdistriktsmidlerne uddeles fra EU og bliver målrettet og fordelt i de nationale regeringer gennem syvårige programmer. Budgetaftalen i EU tidligere i år betød i den forbindelse, at der desværre er færre midler, at gøre godt med. I alt er de danske landdistriktsmidler skåret med over en milliard kroner i forhold til den seneste syvårige periode.

- Det betyder, at der er behov for en langt større målretning af midlerne, og her har regeringen ramt en god balance. Vi mener, at prioriteringen af midler er den rigtige, set i lyset af, at landbruget har et godt potentiale til at bidrage til den grønne omstilling og det relativt lave investeringsniveau, der har været i landbruget de seneste år, siger Martin Merrild.

Naturmidler

Et andet væsentligt område, der finansieres af landdistriktsmidlerne, er landmændenes indsats for naturpleje og miljø, herunder vandmiljø. Her er der ifølge Landbrug & Fødevarer god mening i at fortsætte den hidtidige indsats og vente med en omlægning af natur- og miljøindsatsen, til de kommunale handleplaner for vandmiljøet er på plads i 2016.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Inden for naturplejen skal indsatsen sandsynligvis målrettes yderligere, og det er vigtigt, at eksisterende naturarealer prioriteres, før der udlægges nye. Det giver bedst mening, at arealer, der i dag indgår i naturplejeaftaler, fortsat har mulighed for at være det fremover, siger Martin Merrild.