Abonnementsartikel

Medlemmerne kan påvirke politikerne endnu bedre end Landbrug & Fødevarer, sagde organisationens nye formand Martin Merrild på et møde i aftes. L&F-formanden får facebook-side.

Foreningen Bæredygtigt Landbrug blev ikke nævnt med ét ord, da et par hundrede medlemmer af Landboforeningen Odder-Skanderborg, Vejle-Fredericia Landboforening og Østjysk Landboforening i aftes var til møde i Landbrugets Hus i Horsens med to særdeles veloplagte og kontante ledere for Landbrug & Fødevarer, nemlig den nyvalgte formand Martin Merrild og den også ret nye administrerende direktør Søren Gade.

Alligevel var der næppe tvivl om, at det var denne forenings opståen, der var baggrunden for den nyvalgte formands stærke betoning af, at der skal skabes bedre kontakt mellem Landbrug & Fødevarer og medlemmerne lokalt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis I har en holdning, I brænder for, skal I have opfattelsen af, at Landbrug & Fødevarer er det helt naturlige sted at henvende jer. I behøver ikke opfinde en ny forening for at vinde gehør, sagde Marin Merrild.

- Vi er bevidste om, at hvis vi ikke får fasttømret opfattelsen blandt jer medlemmer af, at L&F ikke bare er et hus i København, men at L&F starter her i lokalforeningerne, og at de diskussioner og handlinger, der foregår på Axelborg, er noget I også har del i, så mister vi opbakningen hos jer – og på den længere bane mister vi også den politiske gennemslagskraft, for der er ingen, der gider forhandle med nogen, der ikke har ordentlig forbindelse til deres bagland, sagde den nye formand.

Kan bedre påvirke politikerne

Men Martin Merrild understregede også medlemmernes vigtige rolle i det politiske arbejde.

- Vi kan sagtens fylde dagene med at snakke med politikerne i København, men der er et politisk liv, der fylder mindst lige så meget i baglandet. Langt de fleste politikere er valgt ude i landet, og den påvirkning, I kan skabe ved at tage fat i dem, er langt tungere, end det vi kan gøre gennem vores snak med Christiansborg.

- Vi skal i Landbrug & Fødevarer gøre os fortjent til jeres respekt og vores rolle som jeres talsmand, og vi skal sende det signal til omverdenen, at Landbrug & Fødevarer er en vital del af samfundet, og at L&F starter i de lokale foreninger, sagde Martin Merrild.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kommunikation i øjenhøjde

Søren Gade supplerede formanden om kommunikationsopgaverne.

- Hvis vi ikke kommunikerer i øjenhøjde, vil det være svært at have gennemslagskraft. Derfor styrker vi kommunikationen til medlemmerne, for I skal kunne genkende jer selv og jeres virksomhed i den måde, vi kommunikerer på, sagde den nye administrerende direktør og orienterede om den nye organisation, hvor kommunikationsafdelingen har fået ny chef og nye opgaver.

Som en af de nye kommunikationsmetoder blev det nævnt, at Martin Merrild nu får sin egen facebook-profil.

- I vil opleve en ny måde at kommunikere på og forhåbentlig også en måde, som I opfatter som mere i øjenhøjde.

Kommunikationen bliver også styrket ved at organisationen er blevet indrettet, så den administrerende direktør kan være ude af huset et par dage i hver uge - til møder med medlemmerne og politikerne eller på rejser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men Søren Gade varskoede også, at kontakten til medlemmerne ikke kun ville blive lagt i hænderne på formanden og direktøren – de øvrige medlemmer af den nye direktion på Axelborg skal også ud til medlemsmøder.