Abonnementsartikel

På Kvægkongressen blev der præsenteret resultater fra to besætninger, hvor der var lavet forsøg med at reducere kraftfodertildelingen i malkerobotten

For at motivere køerne til at besøge malkerobotten tildeles der en mængde kraftfoder. Det giver gode muligheder for at differentiere, hvor meget kraftfoder hver enkelt ko skal tildeles dagligt.

For at opnå en mere fuldfoderlignende situation kan det overvejes, om kraftfoderet i malkerobotten skal reduceres, og en del af kraftfoderet i stedet skal tildeles på foderbordet sammen med grovfoderet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I begge besætninger blev køerne inddelt i to hold, hvor det ene hold fik reduceret kraftfodertildeling i malkerobotten og tildelt mere kraftfoder på foderbordet, det andet hold fik fortsat tildelt den sædvanlige mængde.

Mælkeproducent Hans Skovgaard, der ejer en af forsøgsbesætningerne, siger, at man kun bør ændre i foderet, hvis alt andet fungerer godt.

- Hvis ikke tingene kører, har man ikke overskuddet i dagligdagen til at lave forsøg, og så tabes det hele måske på gulvet, siger han.

Der er penge at spare

Inden Hans Skovgaard deltog i forsøget, havde han også tidligere haft reduceret kraftfodertildelingen. Det betød, at han fra september til december 2010 ændrede foderforbruget pr. 100 kg mælk fra 17 kg til 13 kg. Hans Skovgaard var derfor meget positivt stemt for forsøget inden start.

Læs mere i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 16. marts.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.