Abonnementsartikel

Danmark klarer sig fint i konkurrencen med andre lande, mener landmand og Radikal Folketingskandidat Carsten Bech, der kalder det klynk, når danske landmænd brokker sig over rammevilkårene

Carsten Bech driver et økologisk landbrug med planteavl og kødkvæg. Han stiller op til Folketinget for Det Radikale Venstre i Østjyllands Storkreds. Her svarer han på, hvad han vil gøre for at sikre dansk landbrugs fremtid, hvis han bliver valgt.

Hvad skal der ske med Grøn Vækst?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aftalerne med EU skal selvfølgelig overholdes. Men der er store problemer med de nuværende vandplaner - der er en lang række fejl i de planer, regeringen har lavet. Hele grundlaget er simpelthen ikke på plads, så man er nødt til at åbne den igen for at rette fejlene. Regeringen har haft 10 år til det her - det er smøl uden lige. Jeg må dog lige slå fast, at jeg er meget uenig i de ting, Bæredygtigt Landbrug fører frem om vandplanerne.

Hvad mener du, er den vigtigste miljømæssige udfordring for landbruget?

Den globale opvarmning bliver en stor udfordring. Men selv om der bliver områder, vi ikke kan dyrke, kan der også være positive følger for dansk landbrug - hvis det bliver varmere, kan der for eksempel være mulighed for at dyrke nye afgrøder.

Vi skal rette ind - dyrke nogle områder mere ekstensivt. Vi behøver heller ikke dyrke helt så stort et område, som vi gør i dag.

Rigide regler

Mener du, at landbruget er den vigtigste nøgle til forbedring af miljøet?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er vigtigt, men landbruget kan ikke gøre det alene. Det kan ikke nytte noget at klandre landbruget for at sprøjte, hvis parcelhusejerne samtidig hælder masser af gift i indkørslen. Vi skal løse det sammen med borgerne og kommunerne.

Man skal have en miljøgodkendelse for at måtte ændre på sin bedrift - mener du, at der skal ændres på de vilkår?

Der skal ændres på det administrative, for det er så bureaukratisk, at man tror, det er løgn. Kravene er alt for rigide, og der er voldsomt lange sagsbehandlingstider. Reglerne skal gøres mere enkle, og der skal være en bagatelgrænse, både for hvornår man skal søge, og hvor små detaljer man skal gå op i. Det er i øvrigt også skadeligt for miljøet, at sagsbehandlingstiderne er så lange, fordi det ofte er miljøforbedrende ændringer, landmændene søger godkendelse til.

Hvor vigtigt mener du, landbruget er for samfundsøkonomien?

Danmark er jo et landbrugsland, så landbruget er vigtigt. Erhvervet skaber mange job - både i primærproduktionen og i følgeerhvervene. Desuden er der en eksportindtægt, vi ikke kan undvære.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har landbruget, som står for en meget lille del af BNP, berettigelse til særstatus med eget ministerium (i modsætning til andre erhverv, der hører ind under Erhvervsministeriet)?

Der er ikke kun tale om et landbrugsministerium, men et helt fødevareministerium, som skal sikre, at borgerne får sunde og sikre fødevarer. Så det er fint, at landbruget hører ind under Fødevareministeriet.

Klynk fra landbruget

Hvad skal vi gøre for at sikre landbrugets konkurrenceevne i forhold til andre EU-lande?

Vi skal have de samme regler - og det har vi også langt hen ad vejen. Jeg ser ikke det store problem - Danmark kan fint konkurrere. Det er en myte, at Danmark har sværere vilkår end andre EU-lande. Jeg mener, det er klynk. Man taler om, at vi ikke kan lave brødkorn, men det er i virkeligheden, fordi vi vælger at lade være. Man kunne vælge de rigtige sorter og tilføre gødningen det rigtige sted. Men det er også et problem, at brødfabrikkerne ikke vil betale en ordentlig pris.

Er der brug for initiativer, der kan lette virksomhedernes eksport?

Artiklen fortsætter efter annoncen

I forhold til eksport er vi afhængige af, at vi er konkurrencedygtige. Reformer som for eksempel Tilbagetrækningsreformen sænker omkostningsniveauet. Desuden skal vi satse mere på specialproduktion, som kan sikre en højere pris.

Kan Danmark undvære landbrugets eksportbidrag?

Nej, det mener jeg ikke.

Skyder sig selv i foden med traktordemonstrationer

Dansk landbrug er ikke så værdsat blandt danskerne som svensk, norsk og finsk landbrug er i deres lande - hvorfor er det sådan, og er det retfærdigt?

Nej, det er ikke retfærdigt. Det er et problem, som der skal gøres noget ved. Men det er også lidt selvskabt - man får ikke meget sympati ved at køre de store traktorer til København. Der skyder landbruget sig selv i foden. Landbruget skal i stedet vise forståelse for lokalområdet, huske at tage hensyn til naboerne, lade være med at køre gylle ud i regnvejr, så det sviner på vejene og så videre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvorfor skulle Maskinbladets læsere stemme på dig?

Fordi jeg ser lidt anderledes på landbrug end mange andre. Jeg tror, at min tilgang er mere langtidsholdbar - også i forhold til resten af samfundet. Jeg tror på en fremtid for landbruget, vi skal bare se mere positivt på den - se mulighederne i stedet for problemerne. Jeg tror ikke på en fremtid, hvor vi bare skal buldre igennem med vores synspunkter. Jeg står mere for dialog.