Enkornssåning af korn er meget interessant, og Horsch sendte i foråret 2019 hele fem maskiner afsted med den specielle udsåning. Nu kigger PowerGear nærmere på teknologien.

På afstand er der umiddelbart ikke forskel at se på den Horsch Pronto, som vi er af sted med i denne udgave af PowerGear kontra en hvilken som helst anden Horsch Pronto - men forskellen er ret markant.

Oven på hvert såskær sidder der nogle små udmadningsenheder, og det er præcis dét, som er den store nyhed: Enkornsteknik på en kornsåmaskine.

Maskinen har efterhånden adskillige år på bagen, og det kan man dels se og dels ikke se.

Morten Damsgaard, PowerGear-testpilot.

Horsch kalder det for SingularSystem, og testmaskinen, som vi afprøver i denne test er en fire meter Horsch Pronto DC med gødningsplacering samt enkornsudsåning.

rich-media-1
På den fire meter afprøvede maskine sidder der 28 enkornsenheder - ét på hvert såskær, som alle er elektronisk overvåget.

Store fordele

Fordelen ved at bruge 180.000 kroner på 28 enkornssåenheder, som der sidder på denne fire meter version, er at man både kan spare på udsæden samt forvente en udbyttefremgang. Besparelsen anslås til at ligge på 30 til 50 procent, og udbyttefremgangen ligger mellem 10 og 15 procent i vintersæd, som de foreløbige danske forsøg fra 2019 viser.

At man kan spare på udsæden siger næsten sig selv, da maskinen udsår en mindre mængde igennem enkornsenhederne, som er skovlhjul med lommer til kornet. Mere om det senere.

At udbyttefremgangen kan hæves skyldes det faktum, at de enkelte kornplanter får mere plads og lys, og man undgår den buskeeffekt, som let dannes, når kornet kommer til at stå tæt, som man ofte ser, når en normal såmaskine har sået korn. Den mest optimale afstand mellem kornet i rækkerne er ifølge Horsch to til seks centimeter.

Det betyder faktisk i praksis, at vi næsten taler om en halvering af udsædsmængden, og vi har under denne PowerGear-test prøvet forskellige indstillinger, og sammenlignet med nabo-marken, som blev sået samme dag med en traditionel Horsch-såmaskine.

rich-media-2
Hvis der ikke skal sås korn ud med enkornstekink, så kan Pronto?en ganske let omstilles til såning af traditionelt sædekorn, også er teknikken som den har været i flere år på Pronto - det er både godt og skidt.

Ikke til hvem som helst

Inden man bliver helt blæst bagover af fordelene ved denne form for såteknik, så er der naturligvis altid to sider af samme sag.

For det stiller også høje kvalitetskrav at hoppe med på enkornsteknik-bølgen.

For det første skal udsæden havde en højere fremspiringsevne, og det koster som regel en smule mere. For det andet, så er kapaciteten på såmaskinen en smule begrænset, især ved skift af afgrøde, da omstillingen kan kræve en adskillelse af frøhusene.

Lommer til kernerne

Opbygningen af Horsch Pronto-såmaskinen er faktisk identisk med de traditionelle Horsch Pronto, som har været på markedet i adskillige år.

Den helt store forskel er de såenheder, som sidder på hver række. Såenhederne sidder monteret med en spilt ved såskærerne og tages el-stikket ud, som sørger for den elektroniske overvågning, så klikkes såenhederne let af.

Med clips afmonteres huset på såenheden ganske let, og så kommer skovlhjulet frem, som sørger for at afleverer de enkelte kerner ved udløbet til såskærerne.

Afhængigt af, hvad man sår, har man mulighed for at montere forskellige plastiklommer i skovlhjulet.

rich-media-3
Selve enkornssåenheden består af et plastikhus, hvori der sidder et skovlhjul, med kornlommer som sørger for at sende kornet videre til såskærerne med det korrekte interval.

Kernestørrelse afgør kernelommens størrelse, og derfor er det ikke samme lommer, man benytter når man sår raps og hvede eksempelvis. Der kan også vælges at køre med to eller fire lommer afhængig af det ønskede antal planter pr. kvadratmeter.

Det betyder, at man ved afgrøde skift skal udskifte korn-lommererne, eller simpelthen have et ekstra sæt skovlhjul stående, så afgrødeskiftet i sæsonen mellem kornsorter er en smule hurtigere.

Selve indsåningen af såmaskinen foregår, som man kender det fra andre luftsåmaskiner. Man finder indsåningsmenuen på terminalen, man udsår en andel af en hektar i en pose, vejer vægten og fortæller computeren om den aktuelle vægt, hvorefter den indpasser sig.

Herefter kommer tillægget så med enkornsenhederne, hvor man indtaster tusindkornsvægten samt det antal lommer, der er monteret i skovlhjulene.

Herefter er man klar til at køre i marken, og jeg er vild med den detalje, at der er overvågning på samtlige enkornsenheder fra terminalen, så den lynhurtigt kan informere, hvis en række er stoppet eller lignende.

Hvis man skal ud og se korn på traditionelt vis, så har Horsch gjort det så smart, at man kan afmonterer såenhederne og monterer et plastikstykke, som leder kornet fra såslangerne direkte ned til sådiscene, og dermed pludselig har en traditionel Horsch Pronto-såmaskine.

rich-media-4
Hvis der skal sås traditionel udsæd, så indsættes en plastik adapter, som er monteret på række 1. På den måde afleveres kornet på traditionelvis til såskærerne.
rich-media-5
Der stilles høje krav til sædekornet med enkornsteknikken, og Horsch har lavet denne si, hvor man kan tjekke kvaliteten af kornet, inden det kommer i såmaskinen. Kornet fyldes i den øverste lomme, også rystes kassen, og alt kornet skal gerne ende i samme lomme, som på billedet her.

Kendt teknik

Det ville måske også lige være på sin plads at kigge en smule nærmere på Horsch Pronto-såmaskinen, som man roligt kan sige, er ret populær på det danske marked.

Maskinen har nemlig efterhånden adskillige år på bagen, og det kan man dels se og dels ikke se.

Ét af de områder man tydeligt kan se det, er på tilkoblingen til traktoren. Der er ikke LS-hydraulik på en Horsch Pronto, og derfor kræver det en olieslange til hver funktion på såmaskinen. På testmaskinen optager det dermed fem olieudtag, og havde vi en DueDrill såmaskine monteret til såning af græsfrø eller lignende, ja så ville vi havde udsolgt af udtag på traktoren til at køre med denne.

rich-media-6
Her er ét af områderne, hvor Horsch gerne måtte opdaterer Pronto?en: LS-hydraulik kunne spare nogle slanger og udtag på traktoren.

Ét område skulle man dog tro, at såmaskinen er helt nyudviklet: Der er en tydelig stor skala, hvor jeg kan se fra mange meters afstand, hvor præcis mine discs befinder sig. Det kunne mange andre såmaskine producenter lære noget af. Tak Horsch.

rich-media-7
En fantastisk detalje: En ekstrem tydelig skala, så man fra førerhuset aldrig er i tvivl om, i hvilken dybde discene arbejder i.

Desuden er der en tryktank på såmaskinen, hvilket giver mulighed for ret stor udmadningskapacitet.

rich-media-8
Tanken på Pronto?en er en tryktank, hvilket betyder, at der kan udsås større mængder end traditionelvis.

Selve opbygningen på såmaskinen er som vi kender det fra så mange andre discsåmaskiner, og man kan selv vælge, om man ønsker en række af pakkehjul forrest på såmaskinen eller en slæbeplanke. Der sidder også trykhjul mellem disc-enheden og såskærerne, og her kan man også se, at Pronto-såmaskinen har nogle år på bagen:

For ved vejtransport er der ikke deciderede transporthjul, som med kraftigere lejre eller lignende tager det hårde slæb ved vejtransport. Det var også ønskeligt.

rich-media-9
Der er ikke decideret transporthjul på såmaskinen, og derfor er det alle hjul, som også har berøring med vejen under transport. Det kunne man også ønske blev ændret.

Inde i kabinen overvåges og indstilles Horsch Pronto på en efterhånden ældre Müller-terminael med trykknapper og drejehjul. Mange andre producenter kører med touch-terminal, og det er faktisk også muligt at få til Pronto-maskinen.

Men den danske importør af Horsch oplyser, at alt Horsch såteknik er Isobus-kombatibel og flere og flere ønsker at bruge den Isobus-terminal den enkelte traktorproducent i forvejen benytter til autostyring, og dermed udnytte samme terminal til andre opgaver.

Stort set alle disse standard Isobus-terminaler i traktorerne kan låses op med koder til GPS SectionControl tænd og sluk i foragre samt graduering af udsæd og gødning efter tildelingskort og det koster stort set gratis at bruge disse teknikker sammen med Horsch sågrejet.

Det er noget jeg støtter hundrede procent op om. Man kan lige så godt strømline sine terminaler i kabinen så meget som muligt.

rich-media-10
Der er elektronisk overvågning af samtlige 28 såenheder under såarbejdet.

Er det en såmaskine for alle?

Vi har testet såmaskinen i foråret 2019 og da kornet begyndte at kigge frem, vendte vi tilbage til testmarken.

Kornet stod imponerende flot, og selv dér, hvor udsædsmængden var det halve af normalen, stod kornet rigtigt flot. At prædike om, at denne såning fremover er det eneste rigtige, vil måske være en fejl. For det kræver virkelig, at man har styr på tingene. Enkornssåning af korn er uden tvivl en vej mod præcisionslandbrug, som virkelig batter, men det er for perfektionisten, der søger efter yderligere optimeringer på bedriften.

Det er dermed også en fornøjelse at komme afsted med en solid såmaskine, som bygger på kendt teknik, hvor denne enkornsteknik er tilføjet på en sådan måde, at såmaskinen også kan virke uden denne overbygning. Det er såting, som Horsch skal ændre, da der i det store hele billede var stor tilfredshed med testen.

rich-media-11
Kontrol af det tilsået areal. Forrest i billedet ser vi korn, som er sået med enkeltkornsteknikken. På bakkeskråningen ses korn sået med traditionel Horsch såmaskine ? men med samme udsædsmænden som enkornsteknikken - altså den halve af normalen. Tydelig forskel.

Plusser:

Brugervenlig maskine

Let af- og påmontering af såenheder

Kan også så korn på normalvis

Rigtig god kontrol over såenheder

Mulighed for højere udbytter

Sundere og stærkere planter med mindre lejesæd

Minusser:

Høje krav til såsæd

Hyppige afgrødeskift tager tid

Manglende kørehjul på såmaskine

LS-hydraulik kunne være en fordel

Listepriser

Basismaskine: 582.700 kroner

Pris på afprøvet maskine: 820.000 kroner

Uddrag af ekstra-udstyr:

Enkorns-enheder: 180.000 kroner

Opklappelig udgave: 80.000 kroner

Importørkommentar

Af Arne Gejl, produktspecalist, Weko Machinery:

Tak til Morten Damsgaard for en sober og grundig test af en Pronto såmaskine. Som det fremgår af testen er en Pronto en solid klassiker til universel såning i alle jordtyper og dyrknings systemer og lever til fulde op til nutidens krav med effektivitet og stor brugervenlighed.

Med hensyn til LS styring kan vi altid diskutere, hvad der er ønskeligt og giver mest mening. I en moderne traktor i dag er der sjældent mangel på hydraulikudtag, og vi kan med nuværende system udnytte traktorens egne muligheder for automatik i de hydrauliske funktioner med tider, flow, foragerautomatik, etc. For piloten er det faktisk lettere at betjene traktorens hydraulikfunktioner til såmaskinen i kombination med betjening af traktoren og højre hånd kan blive samme sted med stor komfort til følge. Transport på vej kombineret med effektiv og problemfri kørsel i marken i alle tænkelige jordtyper vil altid være et kompromis.

rich-media-12
Horsch tilbyder også SingularSystem til de øvrige såmaskiner i programmet, og dermed ikke kun Pronto-serien.